Bulgaria Insurance

Информационно съобщение за клиенти на България Иншурънс предвид усложнената епидемиологична обстановка

date 5 Ноември, 2020

Bulgaria Insurance

   

Уважаеми клиенти и партньори,

Бихме искали да Ви уверим, че екипът на „ЗК България Иншурънс“ АД внимателно следи предприетите мерки в страната по повод усложняващата се епидемиологична обстановка и нарастващият брой на случаите на новозаразени лица с COVID-19, както и стриктно спазва всички здравни препоръки относно последващото прилагане и действие на противоепидемичните мерки.

Към момента Фронт офисът на „ЗК България Иншурънс“ АД продължава да работи при строги правила за безопасност и да обслужва клиенти, които са дошли на място за заявяване на претенции по застраховки или предоставяне и завеждане на хартиени копия на документи към вече заведени претенции. За максимално облекчаване на процеса по подаване на документи, ви молим да попълните предварително претенцията за изплащане на застрахователно обезщетение и да окомплектовате към нея всички прилежащи документи.

С цел осигуряване на препоръчителното спазване на дистанция и с грижа за здравето и безопасността, както на нашите клиенти и партньори, така и на нашите служители, ви призоваваме да се въздържате от лично посещение в офиса на „ЗК България Иншурънс“ АД, освен при неотложност.


КАК ДА ПРОЦЕДИРАТЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ

За Ваше улеснение на корпоративната страница на Компанията, може да свалите заявления за електронно попълване на претенция за следните видове застраховки:


ЗА КОРПОРАТИВНА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА "БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ" И МЕЖДУНАРОДНА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА "ЗДРАВЕ БЕЗ ГРАНИЦИ"

По корпоративна здравна застраховка „България Здраве“ и международна здравна застраховка "Здраве без граници", вие имате възможност за подаване на документи онлайн в Е-платформа за обслужване на клиенти, чрез индивидуалния си онлайн акаунт. Ако нямате такъв, то вие може бързо и лесно да се регистрирате в е-платформата чрез бутон "Регистрирай се".

При проблем с онлайн акаунта си, моля пишете на имейл: support@bulgariainsurance.bg, за да може колегите от Дирекция ИТ да ви съдействат.

За ваше удобство и превенция се удължава възможността застрахователни претенции в размер до 100 лв. по здравна застраховка „България Здраве“ да бъдат обработвани без необходимост от представяне на оригинални финансови документи, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.

За да се възползвате от облекчената процедура без оригинални финансови/платежни документи е необходимо допълнително към Претенцията и приложените документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 100 (сто) лева по здравна застраховка „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“.

ВАЖНО: Обръщаме внимание на нашите клиенти и партньори да вземат предвид някои технически изисквания от страна на Дирекция „Застрахователни претенции“, които да оптимизират процеса при обработването, както следва:

  • Изпращане на четливи копия на документите, като при сканиране на финансови/платежни документи - фактура с касова бележка, да не се закрива част от информацията, било то на фактурата или на касовата бележка
  • Преди сканиране, върху оригиналният екземпляр на касовата бележка/фактура/документ, застрахованото лице следва да запише: Предявено на …. (актуална дата) по претенция към „ЗК България Иншурънс“ АД.

Запазваме си правото да се свържем с вас, в случай че представените сканирани документи са нечетливи, за да ни ги изпратите отново, предвид коректното обработване на Вашата застрахователна претенция.

С оглед затрудненото посещение на място при лекуващ лекар или специалист, ви уведомяваме, че при разглеждане на подадени от вас претенции по пакет „Възстановяване на разходи“, ще се допуска изплащане на обезщетение за закупени лекарствени средства и продукти и издадени впоследствие медицински документи за извършен преглед с назначение на медикаментите, ако са изпълнени следните условия:

  • закупените по фактура лекарствени продукти са назначени и описани в амбулаторния лист и/или рецептата към амбулаторния лист;
  • закупуването на лекарствените продукти предхожда датата на издаване на амбулаторния лист и рецепта с не повече от 10 дни.

За ваше удобство и превенция ви напомняме, че срокът за възстановяване на разходи е удължен на 60 дни от датата на закупуването на лекарствените средства.

Нашата услуга за медицински консултации и съвети - Ало, Док©, е на ваше разположение и ви осигурява бърз и персонален телефонен и онлайн достъп до съвет и препоръка от медицинските експерти на Компанията по здравни въпроси, спестявайки ви време, усилия и средства. Нашите медицински експерти са на ваше разположение от 09:00 до 17:00 часа от понеделник до петък. Предоставените консултации, независимо дали са направени по телефон или e-mail, са напълно безплатни.


ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА "ЗДРАВЕ БЕЗ ГРАНИЦИ"

По Международна здравна застраховка "Здраве без граници" за ваше удобство и превенция се предоставя възможността застрахователни претенции в размер до 100 лв. да бъдат обработвани без необходимост от представяне на оригинални финансови документи, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.

За да се възползвате от облекчената процедура без оригинални финансови/платежни документи е необходимо допълнително към Претенцията и приложените документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 100 (сто) лева, която е качена на корпоративната страница на Компанията тук


ЗА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ, МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ, ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

След като попълните и подпишете съответното заявление за застрахователна претенция, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи, го изпратете на следния електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg

За удобство и превенция се въвежда облекчена процедура за разглеждане на претенции без оригинални финансови/платежни документи, като е необходимо допълнително към Претенцията и приложените документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 100 (сто) лева, която е качена на корпоративната страница на Компанията, при съответните заявления за електронно попълване на претенция.


ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

След като попълните и подпишете съответното заявление за застрахователна претенция, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи, го изпратете на следния електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg

ВАЖНО: За удобство и превенция се въвежда облекчена процедура за разглеждане на претенциите по имущество само по документи, в т.ч. оглед и опис на щетите, представен от застрахованото лице/негов представител. Към сканираните документи моля да представите снимков материал, документиращ вредите– една обща снимка и няколко снимки в близък план, които да показват в детайли нанесените щети. След изпращане на документите по и-мейл, с вас ще се свърже експерт на Компанията, който ще направи необходимата консултация за обработване на претенцията.

Консултацията ще се състои в следното:

  • при преценка от наша страна, че снимковия материал е достатъчен за оглед и опис на щетите, консултацията ще бъде, за да се направят необходимите измервания и приблизителен размер на щетата според застрахованото лице.
  • при преценка, че снимковият материал не е достатъчен за оглед и опис на щетите, ще бъде организиран оглед на място, който ще се осъществи след предварително договорен с експерт на компанията ден и час и при спазване на всички необходими противоепидемични мерки.

Оригинали на документи по всички заявени към „ЗК България Иншурънс“ АД претенции може да изпращате по пощата или чрез куриер на адрес:

София1404, бул. България“ № 83А, ЗК България Иншурънс АД


КАК ДА ПРОЦЕДИРАТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Нашият Център за обслужване на клиенти е на ваше разположение 24/7 за съдействие за запазване на час за преглед при съответния специалист или потвърждение на ползваната от вас медицинска услуга, или специализирано изследване. Обръщаме внимание, че предвид продължаващите противоепидемичните мерки и разпоредби, бихме могли да срещнем затруднения съобразно политиката на съответното лечебно заведение, при съдействие на нашите клиенти за запазване на час при лекар или за изследване.


КАК ДА ПРОЦЕДИРАТЕ ЗА ЗАЯВКА/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

За запитвания и издаване на застраховки и други услуги, както и досега, можете да се свържете с нас по телефона, по имейла или онлайн чрез контактната форма за запитване на корпоративния ни сайт. Нашите служители са на разположение в рамките на работното ни време от 09:00 до 17:30 часа, за да отговорят на всички Ваши запитвания.

Бихме искали да Ви напомним, че Компанията също така предоставя възможност за изцяло онлайн сключване на следните застраховки:


КАК ПРОЦЕДИРАМЕ ПРИ ПЛАШАНИЯ

Към момента продължава да е в сила ограничението за работа с пари в брой, както за изплащане на одобрени суми по застрахователни претенции, така и за внасяне на премии по застраховки.

Всички разплащания с клиенти от наша страна се осъществяват по банков път на посочената от клиента банкова сметка, а към нас клиентите могат да извършват плащанията по банков път или онлайн с дебитна/кредитна карта.


КАК ДА ПРОЦЕДИРАТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СРЕЩА С НАШИ ЕКСПЕРТИ

За заявяване на среща с нашите експерти може да използвате всички дистанционни начини, както досега - да се свържете с нас по телефон и/или мейл. Срещите се организират чрез Skype Meeting, като след фиксиране на точна дата и час, съответният експерт от страна на ЗК България Иншурънс АД ще Ви изпрати линк и инструкции за провеждането й.

Разчитаме всички наши клиенти и партньори да спазват инструкциите, които получават от служителите ни и им благодарим предварително за разбирането и оказаното съдействие.

При въпроси и необходимост от съдействие на Ваше разположение е нашият Център за обслужване на клиенти 0700 13 555, онлайн чатът на корпоративния сайт на Компанията, както и електронният ни адрес:office@bulgariainsurance.bg

Предвид динамиката и бързо променящата се ситуация, ще Ви информираме своевременно, с цел максимална яснота и получаване на висококачествено, ефективно и безпроблемно обслужване.

„ЗК България Иншурънс“ АД


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555