Bulgaria Insurance

Продукти

България дом

Bulgaria Insurance

      

За кого е подходяща?

Застраховка България дом е модерен и гъвкав застрахователен продукт за Вашия дом, който предоставя разнообразни комбинации на покритите рискове обвързани с Вашите индивидуалните потребности. Застраховка България дом предлага възможност да застраховате сгради и/или движимо имущество, използвано за жилищни цели с пълен набор от покрития, включващи и най-ценните притежания в дома Ви. Застраховка жилище е сред предпочитаните продукти от нашите клиенти


Покрити рискове

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и др.
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.
 • Лична злополука
 • Щети на движими вещи по време на транспорт при смяна на адреса
 • Развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника са включени в застраховка жилище СПОКОЕН ДОМ
 • Счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми   

Предимства

 • Лесно определяне на премията на база готови пакети
 • Без предварителен оглед и опис 
 • Получавате бързо, качествено и персонално обслужване

Пакети

Базов   

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • „Гражданска отговорност“ на застрахования в случай на пожар, експлозия, измокряне от спукване на водопроводни инсталации
 • Земетресение
 • Лична злополука
 • Необходими и присъщи разходи за предотвратяване или ограничаване разрушително действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие   

Разширен   

включва в себе си покритията на пакет „Базов“, както и:   

 • Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Счупване на стъкла
 • Кражба чрез взлом, кражба чрез използване на технически средства, грабеж
 • Щети по време на транспорт при смяна на адреса
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията, измокряне от спукване на водопроводи, отоплителни и паропроводни инсталации   

Пълно Покритие   

включва в себе си предходните пакети за застраховка на Вашето жилище, както и:   

 • Удар от пътно превозно средство
 • Късо съединение и токов удар
 • Счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми
 • Развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника
 • Разходи за преместване и предпазване на имущества
 • Разходи за наемане на алтернативно жилище или хотел в случай, че в застрахованото недвижимо имущество е невъзможно да се живее след настъпило събитие, покрито по условията на застраховката
 • Разходи за възстановяване на входна врата или ограда
 • Разходи за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключ   

Искам оферта за застраховка "България дом"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555