Bulgaria Insurance

Услуги

Международна застраховка Здраве без граници

Когато Ви се наложи да подадете искане за възстановяване на направени разходи, можете да свалите формуляр за Уведомление за настъпило застрахователно събитие или да се свържете с нас, за да Ви го изпратим. Трябва да сте сигурни, че Уведомлението е попълнено и подписано от Вас и от медицинско лице и е изпратено към нас заедно с придружаващите го документи и информация в срок. По този начин осигурявате бързото обработване на подаденото от Вас искане.   

Моля, обърнете внимание, че ще разглеждаме само претенции, отправени към нас в рамките на не повече от 90 дни от ползването на медицинските услуги и назначеното Ви лечение и изпратени в нашия офис на адрес: България, 1618 София, бул. България 110 - В, ЗК България Иншурънс АД.   

  • За ваше удобство и превенция се предоставя възможността застрахователни претенции в размер до 100 лв. да бъдат обработвани без необходимост от представяне на оригинални финансови документи, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост. 
  • За да се възползвате от облекчената процедура без оригинални финансови/платежни документи е необходимо допълнително към Претенцията и приложените документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 100 (сто) лева по международна здравна застраховка "Здраве без граници".

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555