Bulgaria Insurance

Услуги

Уведомление за застрахователно събитие по международна здравна застраховка

Когато Ви се наложи да подадете искане за възстановяване на направени разходи, можете да свалите формуляр за Уведомление за настъпило застрахователно събитие (Claim formили да се свържете с нас, за да Ви го изпратим. Трябва да сте сигурни, че Уведомлението е попълнено и подписано от Вас и от медицинско лице и е изпратено към нас заедно с придружаващите го документи и информация в срок. По този начин осигурявате бързото обработване на подаденото от Вас искане.

Моля, обърнете внимание, че ще разглеждаме само претенции, отправени към нас в рамките на не повече от 90 дни от ползването на медицинските услуги и назначеното Ви лечение  и изпратени в нашия офис на адрес: България, София 1404, бул. "България" № 83 А, ЗК България Иншурънс АД.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555