Bulgaria Insurance

Услуги

Уведомление за застрахователно събитие по международна здравна застраховка

Когато Ви се наложи да подадете искане за възстановяване на направени разходи по международна здравна застраховка "Здраве без граници", можете да свалите формуляр за Уведомление за настъпило застрахователно събитие от тук или да се свържете с нас, за да Ви го изпратим на claims.health@bulgariainsurance.bg

Трябва да сте сигурни, че Уведомлението е попълнено и подписано от Вас и от лекуващия Ви медицински специалист и е изпратено към нас заедно с придружаващите го медицински и финансови документи и информация в срок. По този начин ще осигурите бързото обработване на подаденото от Вас искане.

Моля, обърнете внимание, че ще разглеждаме само претенции, отправени към нас в рамките на не повече от 90 дни от ползването на медицинските услуги и назначеното Ви лечение, и получени в нашия офис на адрес: България, гр. София, п.к. 1404, бул."България" № 83 А, ЗК България Иншурънс АД.   

When you want to make a claim you can download the Claim Form from here or please write us an email at: claims.health@bulgariainsurance.bg and we will send it to you. You must make sure it is filled in, signed by yourself, the medical practitioner or specialist treating you and sent back to us as quickly as possible, giving us all the information, we request and accompanied by detailed invoices and proof of payment. This will ensure that your claim will be processed promptly.

Please note that we will only consider claims made within 90 days of treatment being received at our office: Bulgaria, 1404 Sofia, 83A Bulgaria Blvd., Bulgaria Insurance AD.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555