Bulgaria Insurance

Услуги

Международна застраховка Здраве без граници

Когато Ви се наложи да подадете искане за възстановяване на направени разходи, можете да свалите формуляр за Уведомление за настъпило застрахователно събитие или да се свържете с нас, за да Ви го изпратим. Трябва да сте сигурни, че Уведомлението е попълнено и подписано от Вас и от медицинско лице и е изпратено към нас заедно с придружаващите го документи и информация в срок. По този начин осигурявате бързото обработване на подаденото от Вас искане.   

Моля, обърнете внимание, че ще разглеждаме само претенции, отправени към нас в рамките на не повече от 90 дни от ползването на медицинските услуги и назначеното Ви лечение и изпратени в нашия офис на адрес: България, 1618 София, бул. България 110 - В, ЗК България Иншурънс АД.   

За Ваше удобство е въведена опростена процедура за предявяване на щети без представяне на оригинални финансови документи, както следва:

  • Искове на стойност до 500,00 лв. ще бъдат обработвани без представяне на оригинални финансови документи, поради което Застрахователят си запазва правото да изиска оригиналните финансови документи за преглед в процеса на оценка на щетите.
  • За да се възползвате от облекчената процедура, е необходимо освен Исковата молба и другите приложени към нея документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към Исковата молба за възстановяване на разходи до 500 (петстотин) лева.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555