Bulgaria Insurance

Членство

ЗК България Иншурънс е член на:

Bulgaria Insurance

Асоциацията на българските застрахователи  

Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 г. Към 2021 г. в нея членуват 28 компании, представляващи над 91,4% от българския застрахователен пазар и с активи, възлизащи на 6,5 млрд. лева за 2020 г.

Bulgaria Insurance

Германо-Българската индустриално-търговска камара

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. 

Bulgaria Insurance

Британско-българската бизнес асоциация

Британско-българската бизнес асоциация (БББА) е динамична професионална мрежа с повече от 220 членове – британски и български компании с основен фокус да подкрепя, създава и развива бизнеса между Великобритания и България.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555