Bulgaria Insurance

Аварии на Машини

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Аварии на машини е застраховка, която е предназначена за компании или лица, извършващи производствена дейност, с цел да осигури необходимото застрахователно покритие срещу рисковете от повреда на съоръжения, машини и оборудване в процеса на производството.


Покрити рискови

  • Буря, градушка, замръзване или размразяване
  • Късо съединение
  • Щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка
  • Щети и загуби, настъпили поради грешен проект, грешки в изработката или монтажа
  • Разбиване в резултат на центробежна сила или дебалансиране
  • Самонагряване, умора на материала и др.

Предимства  

  • Комплексна защита срещу всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер   
  • Покритие за вреди върху собствено имущество, съседно на застрахованото имущество и други   
  • Улеснена процедура на сключване

Застраховка Аварии на Машини се сключва съгласно специалните условия за имуществени щети от аварии на машини и съоръжения, неразделна част от Общите условия за застраховка на имущество.

Искам оферта за застраховка "Аварии на Машини"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555