Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука на гости на хотели

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

„Злополука на гостите на хотели“ е доброволна застраховка, предназначена за собствениците на хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи или други места за подслон на територията на страната, наричани за краткост хотел. 

Застраховката осигурява защита срещу събития, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху вашия живот и здраве, в резултат на злополука, акутно заболяване или смърт/трайно намалена работоспособност по време на престоя ви, както и увреждане, кражба или грабеж на личния багаж. Застраховката е подходяща за български и чуждестранни граждани  и предоставя покритие за събития настъпили в хотела или на прилежащите му територии. 


Покрити рискове

  • Смърт вследствие злополука
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
  • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване
  • Щета и/или кражба или грабеж на багаж на гостите
  • Гражданската отговорност на хотелиера към гостите, възникнала във връзка с покритите рискове

  Предимства

  • Осигурява спокойствие и застрахователна защита по време на престоя   
  • Сигурността на вашата почивка започва от момента на регистрация в туристическия обект и се прекратява в момента на окончателно му напускане
  • Улеснена процедура на сключване  
  • Конкурентни цени

  Всички необходими документи по застраховка Злополука на гости на хотели може да изтеглите тук.

  Искам оферта за застраховка "Злополука на гости на хотели"

  success
  Вашето запитване е изпратено!
  Благодарим Ви!
  Login Search call EN
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555