Bulgaria Insurance

Услуги

Уведомление за претенция за Имуществени застраховки

Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своето уведомление за претенция по електронен път в удобно за вас време:   

  • Изтеглeте формуляра:
  • Запазете документа на десктопа, попълнете и разпечатайте
  • След като подпишете отпечатаният екземпляр, го сканирайте и го изпратете на електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи   

ВАЖНО! Моля попълнете всички полета преди да изпратите документа!

Списък с изискуеми документи от Застрахователя за разглеждане и решаване на претенция за изплащане на обезщетение   

  • Уведомление за щета по застраховка Имущество
  • Документи за собственост на увреденото имущество
  • Удостоверителни документи от официални държавни или общински органи, когато това се изисква по Общите условия на сключения договор
  • Документи, доказващи размера на щетата

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555