Bulgaria Insurance

Услуги

Имуществени застраховки

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн

 • За Ваше улеснение и удобство създадохме електронна форма за онлайн уведомление при настъпило застрахователно събитие по Имуществени застраховки. За да изпратите Вашето уведомление, моля натиснете "Заяви".
     
 • Попълнете и подпишете вашата Е-претенция за щета
 • Изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи на електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg

ВАЖНО! Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

 • Изпращане на четливи копия на документите
 • При сканиране/снимане на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.   

  Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД.   Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция при настъпване на застрахователно събитие


  • Претенция за щета по застраховка Имущество
  • Документи за увреденото имущество - фактура с касов бон, гаранционна карта от производител и копие на застрахователна полица
  • Удостоверителни документи от официални държавни или общински органи, когато това се изисква по Общите условия на сключения договор
  • Документи, доказващи размера на щетата

  Login Search call EN
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555