Bulgaria Insurance

Корпоративна социална отговорност

Основен елемент в дейността на Застрахователна компания България Иншурънс са инвестициите в устойчивото развитие. Ние твърдо вярваме, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Наша мисия е да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща застрахователна институция да подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот като култура, образование, грижа за околната среда.

Сред нашите основни проекти са кампанията ни Интелигинтен растеж в партньорство с „Фондация за социална промяна и включване“, предоставяща средства за заплащане на таксите за последващо обучение на част от младежите, израснали без родителска грижа, включени в програмата „Дом Възможност“. Също така подкрепяме и участваме в инициативи на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери – БАЗБ, на някои от най-големите неправителствени организации в България и се стремим да бъдем техен дългосрочен партньор. 


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555