Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука на учащи и преподаватели

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Застраховката е групова, доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, както и децата и персонала в детски градини и ясли. Тя е в сила в продължение на една календарна година, както през учебно време, така и по време на ученическите /студентските/ ваканции и отпуските на преподавателите.


Покрити рискове

Основни рискове:

  • смърт вследствие злополука (рискът смърт не се носи за лица под 14 години)
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни
  • медицински разноски вследствие злополука

Допълнителни (избираеми) рискове:

  • временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни
  • медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни   
  • гражданска отговорност на учащи за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение

Предимства

  • Улеснена процедура на сключване
  • Издаване на сертификат
  • Бърза ликвидация

Искам оферта за застраховка "Злополука на учащи и преподаватели"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555