Bulgaria Insurance

Продукти

Автомобилни застраховки

Bulgaria Insurance

   

Автомобилните застраховки имат за цел да предоставят застрахователна защита при частични щети или пълна загуба на моторни превозни средства (МПС) на физически или юридически лица, както и при допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили застрахователни събития. Покриват се щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и други рискове.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555