Bulgaria Insurance

Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Запазването на поверителност е важно и бихме искали да се уверим, че сте информирани за това как "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД, като администратор на лични данни, събира и обработва предоставените от Вас лични данни.

Актуализирахме нашите документите, които касаят обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователни договори, както и за целите на обработване на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към нас. Също така актуализирахме и нашата Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни, съобразена с новия европейски регламент.

Моля, прегледайте ги.

Координати за контакт с нашето длъжностно лице по защита на личните данни: dpo@bulgariainsurance.bg.   Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555