Bulgaria Insurance

Финансова информация

Годишни отчети

Платежоспособност II   

В рамките на регулаторна уредба на застраховане в ЕС – режимът Платежоспособност II, който влезе в сила във всички европейски страни от 1-ви януари 2016 г., застрахователните и презастрахователните дружества подлежат на по-широк преглед на изискванията за платежоспособност, които имат за цел да отразяват финансовото състояние на дружеството, бизнес профила и стратегията за управление на риска. Един от документите, които ще се изготвят на годишна база, е Отчет за платежоспособност и финансово състояние ("SFCR"), който можете да изтеглите тук.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555