Bulgaria Insurance

Условия за ползване на сайта

Този уеб сайт е официалната Интернет страница на Застрахователна компания България Иншурънс АД (ЗК България Иншурънс АД)

Уважаеми потребители,   

Моля, прочетете внимателно следните условия на ползване, които важат за всички посетители на сайта www.bulgariainsurance.bg ("Cайтът") и с които се съгласявате да се съобразявате.


Съдържание   

Екипът на ЗК България Иншурънс АД полага всички усилия съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, да бъде съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да бъдем уведомени своевременно. Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Претърпените вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, публикувана в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. ЗК България Иншурънс АД си запазва правото да редактира публикуваната на сайта информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време и като има задължението да вземе всички разумни мерки с цел публикуване на сигурна и качествена информация.


Отговорност за чуждо съдържание   

ЗК България Иншурънс АД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от този Интернет сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Когато изпращате материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през Интернет страницата на ЗК България Иншурънс АД, следва да съобразите това със следните условия:

1. Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;   

2. Трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;  

3. Трябва да предприемете всички необходими действия, които се налагат, за да бъде ЗК България Иншурънс АД освободено от отговорност, в случай, че трета страна предприеме действия срещу дружеството във връзка с материал, който сте предоставили.   

4. ЗК България Иншурънс АД, ще премахне незабавно от тази Интернет страница всяка информация предоставена от вас, публикуването на която е счетено за незаконосъобразно или неетично и страна на Държавните контролни органи, които осъществяват надзорни и контролни функции относно дейността на дружеството.

Авторски права   

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази Интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ЗК България Иншурънс АД. За предварително разрешено ще се счита огласяване на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, в случаите, когато е цитиран техния източник.

Защита на личните данни   

Лични данни, събирани чрез тази Интернет страница и обработвани от ЗК България Иншурънс АД се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Данните, събирани чрез сайта, са единствено тези, необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас и с Вашето предварително заявено съгласие.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта   

Когато посещавате Интернет страницата на ЗК България Иншурънс АД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали правилата и принципите за работа в този сайт единствено с цел да защитим Вашите интереси и при ползването му да осигурим Вашата безопасност, приятни и полезни минути на електронна връзка и информирано съгласие.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555