Bulgaria Insurance

Услуги

Застраховки при пътуване

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн


  • Попълнете и подпишете вашата Е-претенция за щета
  • Изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи на електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg

ВАЖНО! Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

  • Изпращане на четливи копия на документите
  • При сканиране/снимане на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция при настъпване на застрахователно събитие


  • Претенция за щета по застраховка Помощ при пътуване
  • Медицинска документация от лечебното заведение за начина на формиране на разходите (епикриза, амбулаторен лист, резултати от проведени изследвания, рентгенови снимки и др.)
  • Документи в оригинал, удостоверяващи извършените разходи

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555