Bulgaria Insurance

Услуги

Претенция за застраховки при пътуване

Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своята претенция по електронен път в удобно за вас време:   

  • Изтеглeте формуляра:
  • Запазете документа на десктопа, попълнете и разпечатайте
  • След като подпишете отпечатаният екземпляр, го сканирайте и го изпратете на електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg, заедно с прикачени сканирани и останалите необходими документи       

ВАЖНО! Моля попълнете всички полета преди да изпратите документа!


Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555