Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука и заболяване

accident and illness

   

За кого е подходяща?

Застраховка Злополука и заболяване е предназначена за физически лица, които могат да сключат индивидуални или групови полици за сигурност при събития свързани с живота, здравето или работоспособността им. Осигурява защита и спокойствие от непредвидени събития и предлага възможност за избор на широк обхват от допълнителни покрития. При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск се изплаща на застрахования или на ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.


Покрити рискове   

Основни рискове:

  • смърт вследствиена злополука или заболяване   
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука или заболяване 

Допълнителни (избираеми) рискове вседствие на злополука или заболяване:  

  • временна загуба на работоспособност 
  • медицински разноски
  • разходи за медицинско транспортиране   
  • дневни пари за болничен престой    
  • допълнително избираеми застрахователни покрития, предварително одобрени от Застрахователя

Предимства

  • Улеснена процедура на сключване
  • Конкурентни цени

Всички необходими документи по застраховка Злополука и заболяване може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Злополука и заболяване"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555