Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука и заболяване

accident and illness

   

За кого е подходяща?

Застраховка Злополука и заболяване е предназначена за всички работници и служители в едно дружество, включително мениджърския състав, за събития свързани с живота, здравето и работоспособността. Осигурява защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове и възможност за избор широк обхват от допълнителни покрития. При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск се изплаща на застрахования или на ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.


Покрити рискове   

Основни рискове:

 • смърт вследствие трудова злополука   
 • трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука        

Допълнителни (избираеми) рискове:

 • смърт вследствие битова злополука;   
 • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука
 • временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука
 • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука
 • медицински разноски вследствие злополука
 • репатриране вследствие злополука
 • спасителни разноски
 • трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване
 • временна загуба на работопособност вследствие общо заболяване
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване
 • репатриране вследствие акутно заболяване

Предимства

 • Улеснена процедура на сключване
 • Конкурентни цени

Всички необходими документи по застраховка Злополука и заболяване може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Злополука и заболяване"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555