Bulgaria Insurance

Продукти

Застраховки злополука

Bulgaria Insurance

   

Застраховки Злополука имат за цел да предоставят застрахователна защита и финансова помощ за индивидуални клиенти и групи, при придобита трайна и временна загуба на трудоспособност следствие на злополука или фатален край, в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход. Покрити рискове по тази застраховка са смърт, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука.    

Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555