Bulgaria Insurance

Продукти

Спокоен Дом (Online)

home insurance

   

home insurance

Може да заявиш „Спокоен Дом“ онлайн или на +359 (0) 700 13 555


За кого е подходяща?

Макар, че често си задавате въпросът „Имам ли нужда от застраховка за дома?“, е добре да се замислите: искате ли домът ви да бъде защитен в случай на наводнение, пожар, кражба или други непредвидени събития? Или бихте предпочели да се справите сами с разходите и стреса?

„Спокоен Дом“ е пакетна имуществена застраховка за движимо и недвижимо имущество с базови покрития (на първи риск) и достъпен вариант, който гарантира необходимите финансови средства за възстановяване на дома след бедствия като пожар, земетресение, наводнение, кражба и други неочаквани щети.

Застраховка „Спокоен Дом“ предоставя свобода да избирате сами застрахователната сума, за която да бъде застраховано имуществото, заедно или поотделно с обзавеждането в него, както и възможността да я сключите бързо и удобно изцяло онлайн. Предварителен оглед и оценка не са необходими.


Покрити рискове

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и други рискове
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение, буря, градушка, проливен дъжд и други рискове
 • Кражба чрез взлом, използване на техническо средство или грабеж
 • Късо съединение и токов удар   
 • Счупване на стъкла
 • Злоумишлени действия на трети лица   
 • Разходи за ограничаване на вредите
 • Удар от пътно превозно средство или животно
 • Измокряне, причинено от изтичане на вода и пара   
 • 24/7 спешна помощ при авария

Предимства

 • Сами определяте покритието и рисковете в зависимост от конкретните нужди
 • Застраховате бързо и лесно онлайн само за няколко минути без предварителен оглед и опис и плащате изцяло електронно - чрез дебитна или кредитна карта 
 • Гарантирано обезщетение без самоучастие и подлимити в случай на застрахователно събитие
 • Получавате бързо, качествено и персонално обслужване от авариен майстор чрез покритието 24/7 спешна помощ при авария   

Примерни варианти по пакетна застраховка "Спокоен Дом"   

за 20.20 лева на година

 • Недвижимо имущество - покритие до 5000 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица
 • Движимо имущество - до 1500 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица
 • Битови електроуреди - щети до 500 лева настъпили в резултат на късо съединение или токов удар     
 • 24/7 спешна помощ при авария     

за 30,40 лева на година 

 • Недвижимо имущество - покритие до 5000 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и земетресение
 • Движимо имущество - до 1500 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и земетресение
 • Битови електроуреди - повреди до 1000 лева, възникнали в резултат на взлом или грабеж, както и щети до 500 лева настъпили в резултат на късо съединение или токов удар
 • 24/7 спешна помощ при авария   

за 81,40 лева на година

 • Недвижимо имущество - до 30 000 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и земетресение и до 2000 лева за щети, възникнали в резултат на взлом или грабеж
 • Движимо имущество - до 7 000 лева при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и земетресение
 • Битови електроуреди - до 2000 лева за щети настъпили в резултат на късо съединение или токов удар
 • Увредено имущество на трети лица  - до 1500 лева в резултат на застрахователно събитие
 • 24/7 спешна помощ при авария
Bulgaria Insurance

ВАЖНО!

В случай на нужда от съдействие при настъпване на аварийната ситуация клиентите е необходимо да се свържат с денонощния център за обслужване на клиенти на Асистиращата компания (02) 903 01 31 и да предоставят следната информация: 

 • Номер на полица, три имена на Застрахования, пълен и точен адрес на застрахования обект;
 • Кратко описание на ситуацията и необходимия тип съдействие и услуга;
 • Телефон за връзка, за да може Асистанс компанията да го информира за действията, които ще бъдат предприети, както и телефон за връзка с лице, което да осигури достъп до застрахования обект, ако такъв липсва.

Искам оферта за застраховка "Спокоен Дом (Online)"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555