Bulgaria Insurance

Спокоен Дом (Online)

home insurance

   

home insurance

Може да заявиш „Спокоен Дом“ онлайн или на +359 700 13 555


За кого е подходяща?

„Спокоен дом“ е имуществена застраховка за движимо и недвижимо имущество, чрез която ще осигурите защитата на своя дом при неблагоприятни ситуации.


Покрити рискове

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия и др.;
 • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.;
 • Кражба чрез взлом или грабеж;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Удар от ППС или животно;
 • Измокряне, причинено от авария.

Предимства

 • Сам определяш покритието и рисковете в зависимост от конкретните нужди. Получаваш не просто застраховка жилище, а застраховка на движимо и недвижимо имущество;
 • Застраховаш за секунди свое или имущество на друго лице, без предварителен оглед и опис /не се изискват документи за собственост/;
 • Без самоучастие на застрахования;
 • Получаваш бързо, качествено и персонално обслужване.

Пакети   

за имуществена застраховка за движимо и недвижимо имущество

За 10.20лв. на година   

Покритие и рискове:   

 • Застраховка Жилище - покритие до 5000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Обзавеждане - до 1500 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди - щети до 500 лв, настъпили в резултат на късо съединение или токов удар.

За 20.40лв. на година   

Покритие и рискове:   

 • Застраховка жилище - покритие до 5 000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и до 6 500 лв. в резултат от заметресение.
 • Обзавеждане - покритие до 1 500 лв, при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди - покритие до 1000 лв, при щети от кражба с взлом или грабеж и покритие до 500 лв. при щети от късо съединение или токов удар.

За 71.40лв. на година   

Покритие и рискове:   

 • Застраховка жилище - покритие до 37 000 лв. за щети от земетресение, до 30 000 лв, при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби, злоумишлени действия на трети лица и до 2 000 лв. покритие при щети в резултат на кражба с взлом или грабеж.
 • Обзавеждане - покритие до 7 000 лв. при щети от пожар, природни бедствия, авария на водопроводни тръби и злоумишлени действия на трети лица.
 • Битови електроуреди уреди - покритие до 2 000 лв. при щети от късо съединение или токов удар.
 • Увредено имущество на трети лица, в резултат от настъпило застрахователно събитие.

Искам оферта за застраховка "Спокоен Дом (Online)"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555