Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/СПЕЦИАЛИСТ СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ


Застрахователна компания България Иншурънс АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Технически сътрудник/Специалист следпродажбено обслужване

Описание на длъжността:

  Ако Вие желаете:

  • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
  • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;
  • и притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
  • и имате отлични комуникативни качества.

  Вашата роля ще бъде:

  • Изготвяне на системни добавъци по застрахователни договори;
  • Изготвяне на застрахователни карти на застраховните лица;
  • Осъществяване на контрол върху цялостната окомплектованост на досиетата на застрахователните договори;
  • Поддържане на постоянен контакт с всички звена в компанията във връзка с доброто обслужване на клиентите;
  • Изготвяне и изпращане на писма, справки и информация до клиенти и посредници при обслужването на застрахователните договори.

  Изисквания към кандидатите:

  • Средно образование;
  • Опит в сферата на застраховането е предимство;
  • Компютърна грамотност- MS Office;
  • Организираност и умения за спазване на срокове;
  • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти;
  • Владеене на чужд език е предимство

  Ние предлагаме:

  • Възможност за професионална реализация;
  • Възможност за кариерно развитие;
  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
  • Динамична работна среда.

  Документи за кандидатстване:

  • Автобиография и актуална снимка;
  • Мотивационно писмо.   

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 10.03.2019 г.

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. 
  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК


  Застрахователна компания България Иншурънс АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Технически сътрудник.

  Описание на длъжността: 

  Задължения и отговорности:

  • Осъществява първоначалния контакт с външните за Дружеството лица;
  • Отговаря на входящи телефонни обаждания;
  • Въвежда в информационната система на Дружеството информация, свързана със застрахователните договори;
  • Участва в деловодната дейност на Дружеството;
  • Класира и архивира документи;
  • Сканира документи.

  Изисквания към кандидатите:

  • Завършено висше образование ще се счита за предимство;
  • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
  • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
  • Добра компютърна грамотност - MS Office, Internet, специализиран софтуер;
  • Умения за работа в екип;
  • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
  • Лоялност, прецизност и отговорност.

  Ние предлагаме:

  • Възможност за професионална реализация;
  • Възможност за кариерно развитие;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Динамична работна среда.
  • Документи за кандидатстване:
  • Автобиография и актуална снимка;
  • Мотивационно писмо.

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай”.

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Login Search call
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555