Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

СПЕЦИАЛИСТ „ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Специалист Център за обслужване на клиенти.

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за приемането на входящи запитвания и повиквания по телефон, отговаря на имейли, осъществява обратна връзка с клиенти, уведомява клиенти за събития и услуги;
 • Предоставя търсената от клиента информация, както и пренасочва запитвания към компетентни звена на дружеството;
 • Идентифицира лицата, проверява лимити и покрития по полицата и организира отговор на поставените от тях въпроси;
 • Насрочва часове за прегледи, изследвания и консултации при изпълнение на здравни услуги, съгласно установените правила и процедури за застраховани по Здравни застраховки;
 • Провежда ежедневна комуникация с клиенти, посредници и други структурни звена на дружеството;
 • Изготвя информация за запитвания, уведомления, ниво на обслужване, натовареност и др.;
 • Отразява данни за запитвания и контрагенти в информационните системи и таблици;
 • Използва информационните системи на дружеството, въвежда и предоставя информация в и от програмите;
 • Спазва утвърден работен график.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше или средно образование;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office, Internet, специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Насоченост към клиента;
 • Лоялност, прецизност и отговорност.

Като предимство ще се считат:

 • Образование в областта на медицинските услуги и/или здравни грижи;
 • Професионален опит в застраховането;
 • Добро владеене на английски език ;   

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай”.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Специалист Администрация.

Задължения и отговорности:

 • Осъществява първоначалния контакт с външните за Дружеството лица;
 • Отговаря на входящи телефонни обаждания;
 • Въвежда в информационната система на Дружеството информация, свързана със застрахователните договори;
 • Участва в деловодната дейност на Дружеството;
 • Класира и архивира документи;
 • Сканира документи.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office,Internet, специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност.   

  Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай”.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555