Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

Главен Експерт / Експерт в Дирекция Продажби и бизнес развитие, отдел Здравно застраховане


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.

Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Главен Експерт / Експерт в Дирекция "Продажби и бизнес развитие", отдел „Здравно застраховане“.   

Задължения и отговорности:   

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти от клас Здравно застраховане;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.   

Изисквания към кандидатите:   

 • Висше образование;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в областта на здравното застраховане носи предимство);
 • Опит в изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП е предимство;
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти.   

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;   
 • Динамична работна среда.   

Документи за кандидатстване:   

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.   

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 25.04.2021 г.   

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове

Ръководител в Дирекция Продажби и бизнес развитие, отдел Здравно застраховане


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.

Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Ръководител в Дирекция "Продажби и бизнес развитие", отдел „Здравно застраховане“.

Задължения и отговорности:

 • Ръководи дейността в отдела по продажби на здравни застраховки, като осигурява реализирането на продуктите на Дружеството и налагане на доброто му име;
 • Отговаря за разработване на специфични застрахователни решения и цялостната организация и планиране;
 • Осъществява постоянен контрол и мониторинг на продажбите;
 • Участва в разработването на бизнес план за всяка календарна година съгласно стратегическите цели на компанията;
 • Отговаря за изпълнението на плана за продажби по отношение на здравните продукти.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Опит на ръководна позиция в застраховането поне 3 години;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;
 • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 25.04.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555