Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

ЕКСПЕРТ / ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ „ПРОДАЖБИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ“


Задължения и отговорности:

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти от клас Здравно застраховане;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.
 • Изисквания към кандидатите:• Висше образование;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в областта на здравното застраховане носи предимство);
 • Опит в изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП е предимство;
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 26.06.2020 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555