Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Специалист Администрация.

Задължения и отговорности:

 • Осъществява първоначалния контакт с външните за Дружеството лица;
 • Отговаря на входящи телефонни обаждания;
 • Въвежда информация в информационната система на Дружеството;
 • Участва в деловодната дейност на Дружеството;
 • Класира и архивира документи;
 • Сканира документи;
 • Изготвя справки, свързани с пряко извършваната дейност.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office,Internet, специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност.
 • Ние предлагаме:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай”.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството. 

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555