Bulgaria Insurance

Кариери

ЕКСПЕРТ/ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРОДАЖБИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПОДПИСВАЧЕСКА ДЕЙНОСТ“


Застрахователна компания България Иншурънс АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт/Главен експерт в Отдел „Продажби и бизнес развитие“, Дирекция „Подписваческа дейност“.

Описание на длъжността:

Задължения и отговорности:

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти от клас Имуществено и Рисково застраховане;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в областта на общото застраховане);
 • Опит в изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП е предимство;
 • Опит при работа със застрахователни посредници е предимство;
 • Опит в презастрахователната дейност е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 13.10.2019 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове. 

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555