Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

ЮРИСКОНСУЛТ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността изпълняващ длъжността юрисконсулт.

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за цялостното правно обслужване на Дружеството;
 • Изготвя проектодоговори, пълномощни, отговори на жалби и запитвания от застраховани лица и държавни органи;
 • Активно участва в дейността по уреждане на застрахователни претенции като дава становища, консултира служителите и изготвя необходимите документи;
 • Подпомага Главния юрисконсулт в дейността му;
 • Осъществява процесуално представителство;

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Компютърна грамотност - MS Office, специализиран правен софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност, умения за приоритизиране на задачи и управление на времето, работа с крайни срокове;
 • Ние предлагаме:
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Обучение и възможност за повишаване на квалификацията;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в мотивиран и амбициозен екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява”в срок до 16 август 2020 година.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555