Bulgaria Insurance

Кариери

Експерт в Дирекция Продажби и бизнес развитие, офис Пловдив


Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Продажби и бизнес развитие", офис Пловдив

Задължения и отговорности:         

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на регионалното представителство;
 • Извършване на огледи на МПС.   


Изисквания към кандидатите:   

 • Висше образование;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в регионално представителство на застрахователна компания е предимство);
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти;
 • Опит в извършване на огледи на МПС е предимство.
 • Владеене на чужд език е предимство.   

Ние предлагаме:   

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.


Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;   
 • Мотивационно писмо.


Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява” в срок до 20.07.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/СПЕЦИАЛИСТ СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ


Застрахователна компания България Иншурънс АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Технически сътрудник/Специалист следпродажбено обслужване

Описание на длъжността:

  Ако Вие желаете:

  • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
  • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;
  • и притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
  • и имате отлични комуникативни качества.

  Вашата роля ще бъде:

  • Изготвяне на системни добавъци по застрахователни договори;
  • Изготвяне на застрахователни карти на застраховните лица;
  • Осъществяване на контрол върху цялостната окомплектованост на досиетата на застрахователните договори;
  • Поддържане на постоянен контакт с всички звена в компанията във връзка с доброто обслужване на клиентите;
  • Изготвяне и изпращане на писма, справки и информация до клиенти и посредници при обслужването на застрахователните договори.

  Изисквания към кандидатите:

  • Средно образование;
  • Опит в сферата на застраховането е предимство;
  • Компютърна грамотност- MS Office;
  • Организираност и умения за спазване на срокове;
  • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти;
  • Владеене на чужд език е предимство

  Ние предлагаме:

  • Възможност за професионална реализация;
  • Възможност за кариерно развитие;
  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
  • Динамична работна среда.

  Документи за кандидатстване:

  • Автобиография и актуална снимка;
  • Мотивационно писмо.   

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 16.07.2021 г.

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. 
  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Главен Експерт / Експерт в Дирекция Продажби и бизнес развитие, отдел Здравно застраховане


  „Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.

  Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Главен Експерт / Експерт в Дирекция "Продажби и бизнес развитие", отдел „Здравно застраховане“.   

  Задължения и отговорности:   

  • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
  • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти от клас Здравно застраховане;
  • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
  • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
  • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.   

  Изисквания към кандидатите:   

  • Висше образование;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
  • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
  • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в областта на здравното застраховане носи предимство);
  • Опит в изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП е предимство;
  • Опит при работа със застрахователни посредници;
  • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
  • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
  • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти.   

  Ние предлагаме:

  • Възможност за професионална реализация;
  • Възможност за кариерно развитие;
  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;   
  • Динамична работна среда.   

  Документи за кандидатстване:   

  • Автобиография и актуална снимка;
  • Мотивационно писмо.   

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 16.07.2021 г.   

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове

  Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

  Login Search call EN
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555