Bulgaria Insurance

Кариери

Технически сътрудник завеждане на щети


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Технически сътрудник завеждане на щети в Дирекция Ликвидация.

Задължения и отговорности:

 • Приемане на документи по претенции за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Изготвяне на досие за всяка претенция, въвеждането й в информационната система на Дружеството, определяне на резерв по претенцията;
 • Разпределяне на допълнително получени документи по вече регистрирани претенции;
 • Водене на кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изискване на допълнителни доказателства за установяване основанието и размера на предявените претенции;
 • Администриране на документи в информационната система на Дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;   
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 09.09.2022 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Оператор в Център за обслужване на клиенти


„Застрахователна Компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания. Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител в Дирекция Ликвидация, изпълняващ длъжността Оператор в Център за обслужване на клиенти:


Задължения и отговорности:

• Осъществява цялостната дейност по координиране на застрахованите в Дружеството лица.
• Участва в ликвидационния процес като:

 • Приема обаждания от клиенти, отговаря на запитвания относно продуктите и услугите, които Дружеството предлага   
 • Консултира и насочва клиентите при необходимост от по-детайлна обработка на запитване   
 • Извършва анализи на проведените разговори   
 • Извършва проверка на сключените договори при координиране на застрахованите лица   
 • Извършва проследяване и анализ на обратната информация от застрахованите лица и лечебните заведения

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше или средно образование   
 • Добра компютърна грамотност - MS Office, Internet, специализиран софтуер   
 • Умения за работа в екип   
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда   
 • Ангажираност към клиента   
 • Лоялност, прецизност и отговорност   
 • Опит при обслужването на клиенти - ще се счита за предимство   
 • Професионален опит в застраховането - ще се счита за предимство   
 • Добро владеене на английски език - ще се счита за предимство

Ние предлагаме
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне
• Социален пакет, включващ:
 • Допълнителна здравна застраховка 
 • Възможност за гъвкаво работно време   
 • Възможност за работа от разстояние 
 • Отлична офис среда и приятелски колектив


Документи за кандидатстване:
• Автобиография и актуална снимка
• Мотивационно писмо

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна Компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 15.10.2022 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Стажант в Дирекции Ликвидация/ Продажби и Подписваческа дейност


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с подпомагане на дейностите в дирекции Ликвидация, Продажби и Подписваческа дейност, обявяваме позиции за Стажант по лятна стажантска програма.

Тя е насочена към студенти с висока мотивация и желание за профвсионално развитие в областта на застраховането.

Стажантската програма ще ви даде възможност:

 • Да се включите активно във всички дейности на екипа;
 • Да учите чрез придобиване на практически опит, като участвате в реализацията на различни бизнес проекти;
 • Да придобиете практически познания, свързани с всички процеси на застраховането – от сключване на застрахователна полица, до завеждане и обработка на застрахователна претенция;
 • Да се запознаете с документацията, съпътстваща застрахователния бизнес, както и с актуалните тенденции в застраховането;
 • Да участвате в дейности, свързани с приемане и проверяване на отчети от застрахователни посредници и лечебни заведения;
 • Да работите със специализирани застрахователни програми;
 • Да бъдете част от страхотен екип от доказани професионалисти;
  За дългосрочно развитие и професионално израстване в Компанията;

Нашите предимства

  • „ЗК България Иншурънс“ АД е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България;           
  • Предлагаме богат асортимент от застрахователни продукти и работим в партньорство с най-големите застрахователни посредници на пазара;   
  • Офисът ни е на комуникативно място, лесно достъпен с градски транспорт и автомобил.

  Ако сте:   

  • Студент, с основни познания и желание за професионално развитие в областта на застраховането;   
  • С отлични компютърни умения;   
  • Отговорни, коректни и мотивирани;   
  • Организирани и комуникативни;

  Изпратете актуална автобиография и кратко мотивационно писмо, в което сте описали в коя област на застраховането бихте искали да се развивате, както и защо желаете да се включите в нашата стажантска програма. Ще очакваме Вашите кандидатури.

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Експерт в Дирекция Продажби


  „Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания. Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция Продажби, отдел Брокери и корпоративен бизнес

  Задължения и отговорности:
  • Осъществява директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;   
  • Осигурява комплексно консултиране и обслужване на клиентите   
  • Презентира застрахователните продукти и осъществява директни продажби   
  • Проучва възможности, организира срещи и води преговори с потенциални и настоящи клиенти и посредници   
  • Подготвя оферти и сключва застрахователни договори   
  • Проследява навременните плащания по договори и контролира изпълнението им

  Изисквания към кандидатите:
  • Висше образование;   
  • Владеене на английски език на работно ниво;   
  • Опит в сферата на Здравното застраховане ще се счита за предимство   
  • Отлична компютърна грамотност- MS Office   
  • Организираност, отговорност и умение за работа в екип

  Ние предлагаме:
  • Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;   
  • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне   
  • Социален пакет, включващ:   
  1. Ваучери за храна;   
  2. Допълнителна здравна застраховка;   
  3. Възможност за гъвкаво работно време;   
  4. Възможност за работа от разстояние;   
  5. Отлична офис среда и приятелски колектив;

  Документи за кандидатстване:
  • Автобиография и актуална снимка   
  • Мотивационно писмо

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 30.09.2022 г.
  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

  Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

  Login Search call EN
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555