Bulgaria Insurance

Мениджмънт

Bulgaria Insurance

   

Николай Логофетов

Изпълнителен Директор и Председател на УС

Николай Логофетов има над 25 години опит в сферата на застраховането. Професионалната си кариера започва през 1995 г. в ЗАД "Булстрад Живот", в последствие работи в AIG Life България. От 1999 г. до 2015 г. е Главен изпълнителен директор и Председател на УС на "Граве България Животозастраховане" ЕАД и на "Граве България общо застраховане" ЕАД, Управител на "Граве имоти" ЕООД. От 2014 г. до момента е заместник-председател и член на УС на Асоциацията на бизнес експертите в България. От октомври 2016 до юли 2017 е Изпълнителен директор на MoitePari.bg.    

През м. юли 2017 е избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Застрахователна компания България Иншурънс АД. През м. октомври 2017 е избран за Председател на Управителния съвет на Застрахователна компания България Иншурънс АД.   

Николай Логофетов е завършил УНСС с магистърска степен по Счетоводство и контрол. Специализира в университета "Делауер", в Munich Re, Мюнхен и MITC в Малта. От 1991 г. е член на Mensa International. 


Bulgaria Insurance

   

Светла Савева-Колева

Изпълнителен директор и член на УС

Светла Савева-Колева има над 25 години стаж в застраховането. Професионалната й  кариерата  преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансово-административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска.    

В Застрахователна Компания България Иншурънс АД е от м. ноември 2016 г., като отговаря за финансите и управлението на риска. През м. декември 2017 г. е избрана за Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Застрахователна компания България Иншурънс АД.   

Светла Савева-Колева е завършила математическата гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от УНСС.


Bulgaria Insurance

Цветелина Михайлова

Прокурист

Цветелина Михайлова има над 20 години стаж в застраховането. Професионалната ѝ кариера започва в Дирекция “Застрахователни обезщетения” на „ЗАД Булстрад ВИГ“ АД и продължава в Направление „Застраховки злополука, заболяване и медицински разноски на „ХДИ Застраховане“ АД и “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД, където ръководи Дирекция „Маркетинг и продажби”.

В Застрахователна Компания България Иншурънс АД е от м. февруари 2018 г. като Ръководител отдел „Общо застраховане“, а от м. август 2018 г. е Директор Дирекция „Продажби и бизнес развитие“. През м. януари 2021 г. е избрана за прокурист на Дружеството.

Цветелина Михайлова е завършила УНСС със специалност „Застрахователен мениджмънт“ и притежава магистърска степен „Застраховане и осигуряване” от ВУЗФ, София.


Bulgaria Insurance

Цветан Кадийски

Директор направление „Застрахователни претенции” и член на УС

Цветан Кадийски има над 22 години опит в сферата на застраховането. Професионалният му път до момента е протекъл в ЗАД Булстрад ВИГ, където стартира през 1996 година като Инспектор Звено „Ликвидация Каско”, преминава през Директор Главна Дирекция „Гражданска отговорност за страната и чужбина” до Зам. Директор Дирекция „Управление на вземанията“.

В Застрахователна компания България Иншурънс АД е от м. юни 2019 г., като отговаря за обслужването на клиентите и ръководи дейността по обработка на застрахователните претенции.

Завършил е Техническия Университет в София и притежава Магистърска степен с квалификация „Инженер”.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555