Bulgaria Insurance

Мениджмънт

Bulgaria Insurance

Марин Маринов

Изпълнителен директор и Председател на УС

Марин Маринов има над 20 години професионален опит в сферата на обслужването, от които над 10 години са в областта на Застраховането. Заемал е различни ръководни длъжности на нива от Ръководител на отдел до Изпълнителен директор, а професионалният му път е преминал през „ЗК Уника“ АД, „Алианц България Холдинг“ АД и „ЗК Аксиом“ АД.

Опитът му е свързан с дейности в различни области като анализ, организация и контрол на работната среда;оптимизация и автоматизация на процеси и информационни системи; ръководство и контрол на цялостната дейност на застрахователно дружество.

През м. юни 2022 е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Подписваческа дейност, Ликвидация на щети и Информационно обслужване.

Марин Маринов притежава образователно-квалификационна степен магистър „Финансов мениджмънт“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от Университета за национално и световно стопанство.

      

      

Bulgaria Insurance

   

Светла Савева-Колева

Изпълнителен директор и член на УС

Светла Савева-Колева има над 25 години стаж в застраховането. Професионалната й  кариерата  преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансово-административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска.    

В Застрахователна Компания България Иншурънс АД е от м. ноември 2016 г., като отговаря за финансите и управлението на риска. През м. декември 2017 г. е избрана за Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Застрахователна компания България Иншурънс АД.   

Светла Савева-Колева е завършила математическата гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от УНСС.

   

  

Bulgaria Insurance

Цветан Кадийски

Член на УС 

Цветан Кадийски има над 22 години опит в сферата на застраховането. Професионалният му път до момента е протекъл в ЗАД Булстрад ВИГ, където стартира през 1996 година като Инспектор Звено „Ликвидация Каско”, преминава през Директор Главна Дирекция „Гражданска отговорност за страната и чужбина” до Зам. Директор Дирекция „Управление на вземанията“.

В Застрахователна компания България Иншурънс АД е от м. юни 2019 г.

Завършил е Техническия Университет в София и притежава Магистърска степен с квалификация „Инженер”.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555