Bulgaria Insurance

Мениджмънт

Bulgaria Insurance

   

Николай Логофетов

Изпълнителен Директор и Председател на УС

Николай Логофетов има над 22 години опит в сферата на застраховането. Професионалната си кариера започва в ЗАД "Булстрад Живот", в последствие работи в AIG Life България. От 1999 г. до 2015 г. е Главен изпълнителен директор и Председател на УС на "Граве България Животозастраховане" ЕАД и на "Граве България общо застраховане" ЕАД, Управител на "Граве имоти" ЕООД. От 2014 г. до момента е заместник-председател и член на УС на Асоциацията на бизнес експертите в България. От октомври 2016 до юли 2017 е Изпълнителен директор на MoitePari.bg.    

През м. юли 2017 е избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Застрахователна компания България Иншурънс АД. През м. октомври 2017 е избран за Председател на Управителния съвет на Застрахователна компания България Иншурънс АД.   

Николай Логофетов е завършил УНСС с магистърска степен по Счетоводство и контрол. Специализира в университета "Делауер", в Munich Re, Мюнхен и MITC в Малта. От 1991 г. е член на Mensa International. 


Bulgaria Insurance

   

Светла Савева-Колева

Изпълнителен директор и член на УС

Светла Савева-Колева има над 25 години стаж в застраховането. Професионалната й  кариерата  преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансово-административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска.    

В Застрахователна компания България Иншурънс АД е от м. ноември 2016 г., като отговаря за финансите и управлението на риска. През м. декември 2017 г. е избрана за Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Застрахователна компания България Иншурънс АД.   

Светла Савева-Колева е завършила математическата гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от УНСС.


Bulgaria Insurance

   

Д-р Таня Андонова

Директор направление „Застрахователни претенции” и член на УС

Д-р Таня Андонова има над 14 години стаж в застраховането и здравното осигуряване. Професионалната й кариера започва в катедрите по „Патологична анатомия” и клиниката по професионални заболявания, преминава през Националната здравноосигурителна каса, ЗОК „Булстрад Здраве” АД и МЦ „Леонардо да Винчи”.

В Застрахователна компания България Иншурънс АД е от м. ноември 2007 г., като отговаря за обслужването на клиентите и ръководи дейността по обработка на застрахователните претенции.

Завършила е медицина в Медицински университет – Плевен, с придобити специалности по "Вътрешни болести", "Професионални заболявания" и "Социална медицина и здравен мениджмънт". 


Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555