Bulgaria Insurance

Услуги

Онлайн застраховка Помощ при пътуване

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната. Повече информация за покритите рискове може да прочетете тук.

Повече информация


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555