Bulgaria Insurance

Продукти

Трудова злополука

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Застраховка Трудова злополука е стандартизирана, задължителна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Застраховката е предназначена за юридически лица и осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност по време на изпълнение на работните задължения.   

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.


Покрити рискове

  • Смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука
  • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука   
  • Допълнително договорени между Застрахователя и Застраховащия рискове

  Предимства

   • Високи покрития срещу минимална цена   
   • Размерът на застрахователната сума се определя от годишната брутна работна заплата на служителя
   • Улеснена процедура на сключване   
   • Конкурентни цени

   Всички необходими документи по застраховка Трудова злополука може да изтеглите тук.

   Искам оферта за застраховка "Трудова злополука"

   success
   Вашето запитване е изпратено!
   Благодарим Ви!
   Login Search call EN
   Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
   24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555