Bulgaria Insurance

Услуги

Здравна застраховка

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн в Е-платформата за обслужване на клиенти, като:

  • Предоставите копия на всички документи, част от претенцията Ви за щета - подробно описание на изискуемите документи можете да откриете в информацията по-долу.
  • Попълните фактурната стойност и пoдпишете Декларация към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева. Документът ще се генерира и приложи автоматично в Е-платформата ни за клиент.
  • Ако все още нямате регистрация, можете бързо и лесно да си създадете акаунт чрез бутон "Регистрирай се"*.     

ВАЖНО: Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

  • Изпращане на четливи копия на документите
  • При копиране на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Претенции в размер до 500,00 лв. фактурна стойност по здравна застраховка „България Здраве“ се обработват без необходимост от представяне на оригинални финансови документи. Важно е да попълните необходимата информация за автоматично генериране на Декларация към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева, при предявяване на онлайн претенция в Е-платформата ни за клиенти. Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.   

Считано от 12.02.2024 год., при подаване на претенции за възстановяване на разходи към здравна застраховка „България Здраве“ не се изисква предоставяне на оригинални финансови документи, независимо от размера на сумата в претенцията. Застрахователят запазва правото си да изиска оригинални финансови документи при необходимост. 


Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция за щета

​След проведен преглед при специалист

​При проведено болнично лечение

​Възстановяване на разходи за предписани очила за корекция на зрението или коригиращи лещи

​Възстановяване на разходи по пакет дентална медицина

​При проведени физиотерапевтични процедури


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555