Bulgaria Insurance

Услуги

Здравна застраховка

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн в Е-платформата за обслужване на клиенти, като:

ВАЖНО: Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

 • Изпращане на четливи копия на документите
 • При копиране на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Претенции в размер до 500,00 лв. фактурна стойност по здравна застраховка „България Здраве“ се обработват без необходимост от представяне на оригинални финансови документи и при представяне на попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева , като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.


Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция за щета


След проведен преглед при специалист:

 • Попълнена бланка претенция за щета – не се изисква при предявяване на претенция онлайн
 • Амбулаторен лист или друг медицински документ, удостоверяващ извършен преглед в лечебно заведение от лекар специалист, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, анамнеза, обективно състояние, диагноза, назначени изследвания и терапия   
 • Рецепта съдържаща инофрмация за предписана терапия
 • Резултати от назначени изследвания
 • Подробна фактура с касов бон, на името на застрахованото лице с отразени отделни цени на здравните услуги/ стоки 

При проведено болнично лечение:

 • Попълнена бланка претенция за щета – не се изисква при предявяване на претенция онлайн
 • Епикриза
 • Заявление за избор на лекарски екип/ лекар
 • Стикери от консуматив, използван при операцията (ако е заплатен от застрахованото лице)
 • Подробна фактура с касов бон, на името на застрахованото лице с отразени отделни цени на здравните услуги/ стоки   

*  След проведено болнично лечение и предписана допълнителна терапия, заедно с описаните документи следва да приложите и рецепта.

Възстановяване на разходи за предписани очила за корекция на зрението или коригиращи лещи:

 • Попълнена бланка претенция за щета - не се изисква при предявяване на претенция онлайн
 • Амбулаторен лист или друг медицински документ, удостоверяващ извършен преглед от офталмолог, извършен в лечебно заведение, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на здравноосигуреното лице, поставена диагноза за промяна на зрението не по-малко от 0,5 диоптри
 • Рецепта за корекция на зрението
 • Стикери/опаковки от предписаните диоптрични очила/лещи
 • Подробна фактура с касов бон, на името на застрахованото лице с отразени отделни цени на здравните услуги/ стоки

Възстановяване на разходи по пакет дентална медицина:

 • Попълнена бланка претенция за щета - не се изисква при предявяване на претенция онлайн
 • Амбулаторен лист или друг медицински документ, удостоверяващ извършен преглед от стоматолог, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, съдържащ подробно описание на извършените дейности; информация за снет зъбен статус, назначени изследвания и терапия
 • Рецепта при предписана терапия за лечение
 • Резултати от назначени изследвания (секторна рентгенова снимка при проведено кореново лечение на пулпит/ периодонтит)
 • Подробна фактура с касов бон, на името на застрахованото лице с отразени отделни цени на здравните услуги/ стоки

* В случай, че предявявате за първи път претенция за щета следва да приложите инофмрация за снет зъбен статус или панорамна снимка, направени преди лечението.

При проведени физиотерапевтични процедури:

 • Попълнена бланка претенция за щета - не се изисква при предявяване на претенция онлайн
 • Амбулаторен лист или друг медицински документ, удостоверяващ извършен преглед от специалист (ортопрд, невролог или др.) в лечебно заведение, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, анамнеза, обективно състояние, диагноза, назначени физиотерапевтични процедури   
 • Процедурен картон с отбелязани всички проведени процедури 
 • Подробна фактура с касов бон, на името на застрахованото лице с отразени отделни цени на здравните услуги/ стоки 

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555