Bulgaria Insurance

Услуги

Претенция за здравна застраховка

Може да подадете Вашата претенция за обезщетение, свързана с Вашата здравна застраховка по един от следните два начина:   


Онлайн

 • Подаване на Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от клиенти, регистрирани потребители в сайта на ЗК България Иншурънс, в специалната секция – Вход за клиенти, където попълвате съответната застрахователна форма. В случай, че нямате регистрация, може да се регистрирате бързо и лесно с Вашата застрахователна карта тук.    

ВАЖНО: Услугата се предлага изцяло онлайн само за клиенти, с които имаме сключено споразумение с работодателя за периодично предаване на оригиналните документи към уведомлението. За съжаление, поради законови ограничения не можем да изплащаме обезщетения само въз основа на сканирани документи. В случай, че нямаме споразумение с работодателя Ви, може да подадете заявлението си Онлайн, но ще изплатим обезщетението, след получаване на оригиналните документи.

По куриер или лично в офиса на дружеството

 • Формата за Уведомление може да изтеглите по-долу и да попълните електронно или на ръка.
 • Запазете документа, попълнете и разпечатайте. След като подпишете отпечатаният екземпляр, го изпратете на адрес: 1404 София, България, бул. България 83А, ет. 2ЗК България Иншурънс АД, заедно с прикачени останалите необходими документи.

Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция при настъпване на застрахователно събитие:

 • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал
 • Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар специалист, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, анамнеза, обективно състояние, диагноза, назначени изследвания и терапия
 • Резултати от изследванията
 • Епикриза при болнично лечение
 • Стикери на консуматив, използван при операции (ако има такъв и той е заплатен от застрахованото лице) – оригинал
 • Рецепта – ако е за еднократно закупуване на лекарства – оригинал, ако е за многократно закупуване на лекарства – копие
 • Секторна рентгенова снимка за лечение на пулпит, периодонтит и хирургични услуги, към Пакет Стоматологична помощ
 • Фактура с касов бон, на името на застрахованото лице, като във фактурата и касовия бон, трябва да са отразени отделните цени на здравните услуги и стоки и стойностите да са разбити по дейности (повърхности) в Пакет Стоматологична помощ – оригинал

При възстановяване на разходи за диоптрични стъкла за очила за корекция на зрението или коригиращи контактни лещи се изискват следните документи:  

 • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал
 • Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар-офталмолог извършен в лечебно заведение, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, отразена промяна във визуса с не по-малко от 0,5 диоптъра
 • Рецепта за изписаната корекция на зрението
 • Фактура от оптиката, в която са изписани поотделно стойността на рамките, стойността на стъклата и стойността на изработката – оригинал

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555