Bulgaria Insurance

Услуги

Здравна застраховка

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн в Е-платформата за обслужване на клиенти, като:

  • Предоставите копия на всички документи, част от претенцията Ви за щета - подробно описание на изискуемите документи можете да откриете в информацията по-долу.
  • Попълните фактурната стойност и пoдпишете Декларация към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева. Документът ще се генерира и приложи автоматично в Е-платформата ни за клиенти.
  • Изпишете следният текст на касовата бележка/фактура/документ: Предявено на …. (актуална дата) по претенция към „ЗК България Иншурънс“ АД.
  • Ако все още нямате регистрация, можете бързо и лесно да си създадете акаунт чрез бутон "Регистрирай се"*.

ВАЖНО: Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

  • Изпращане на четливи копия на документите
  • При копиране на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Претенции в размер до 500,00 лв. фактурна стойност по здравна застраховка „България Здраве“ се обработват без необходимост от представяне на оригинални финансови документи. Важно е да попълните необходимата информация за автоматично генериране на Декларация към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева, при предявяване на онлайн претенция в Е-платформата ни за клиенти. Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.


Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция за щета

​След проведен преглед при специалист

​При проведено болнично лечение

​Възстановяване на разходи за предписани очила за корекция на зрението или коригиращи лещи

​Възстановяване на разходи по пакет дентална медицина

​При проведени физиотерапевтични процедури


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555