Bulgaria Insurance

Услуги

Здравна застраховка

Може да подадете претенция за обезщетение, свързана с Вашата здравна застраховка по един от следните два начина:   

Онлайн

 • Подаване на Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от клиенти, регистрирани потребители в сайта на ЗК България Иншурънс, в специалната секция – Вход за клиенти, където попълвате съответната застрахователна форма. В случай, че нямате регистрация, може да се регистрирате бързо и лесно с Вашата застрахователна карта тук.    

ВАЖНО: Услугата се предлага изцяло онлайн само за клиенти, с които имаме сключено споразумение с работодателя за периодично предаване на оригиналните документи към уведомлението. За съжаление, поради законови ограничения не можем да изплащаме обезщетения само въз основа на сканирани документи. В случай, че нямаме споразумение с работодателя Ви, може да подадете заявлението си Онлайн, но ще изплатим обезщетението, след получаване на оригиналните документи.   

 • Формата за Претенция може да изтеглите по-долу и да попълните електронно или на ръка.

Считано от 6-ти април 2022 г. се въвежда облекчен режим за подаване на застрахователни претенции за удобство на клиентите, както следва:

 • Претенции в размер до 500 лв. фактурна стойност по здравна застраховка „България Здраве“ ще бъдат обработвани без необходимост от представяне на оригинални финансови документи, като Застрахователят запазва правото си да изиска същите в случай на необходимост.
 • За да се възползвате от облекчената процедура без оригинални финансови/платежни документи е необходимо допълнително към Претенцията и приложените документи да попълните, подпишете и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ към претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в размер до 500,00 (петстотин) лева по здравна застраховка „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“.   

  • Запазете документа, попълнете и подпишете. След като подпишете Декларацията, изпратете на: claims.health@bulgariainsurance.bg, заедно с прикачени останалите необходими документи или качете през личния си онлайн акаунт в Е-платформа за обслужване на клиенти.      

  * Номерът на застрахователната Ви полица се съдържа в номера на индивидуалната здравна карта и представлява първите 12 цифри преди средното тире.

  В случай, че нямате регистрация в електронната платформа за клиенти, може да се регистрирате бързо и лесно с Вашата застрахователна карта тук.

  ВАЖНО: Обръщаме внимание на нашите клиенти и партньори да вземат предвид някои технически изисквания от страна на Дирекция „Застрахователни претенции“, които да оптимизират процеса при обработването, както следва:

  • Изпращане на четливи копия на документите, като при сканиране на финансови/платежни документи - фактура с касова бележка, да не се закрива част от информацията, било то на фактурата или на касовата бележка
  • Преди сканиране, върху оригиналният екземпляр на касовата бележка/фактура/документ, застрахованото лице следва да запише: Предявено на …. (актуална дата) по претенция към „ЗК България Иншурънс“ АД.

  По куриер или лично в офиса на дружеството на следния адрес:   

  София 1618, бул. „България“ № 110-В, ЗК България Иншурънс АД


  Списък с изискуеми документи от Застрахователя за завеждане на претенция при настъпване на застрахователно събитие:

  • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал
  • Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар специалист, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, анамнеза, обективно състояние, диагноза, назначени изследвания и терапия
  • Резултати от изследванията
  • Епикриза при болнично лечение
  • Стикери на консуматив, използван при операции (ако има такъв и той е заплатен от застрахованото лице) – оригинал
  • Рецепта – ако е за еднократно закупуване на лекарства – оригинал, ако е за многократно закупуване на лекарства – копие
  • Секторна рентгенова снимка за лечение на пулпит, периодонтит и хирургични услуги, към Пакет Стоматологична помощ
  • Фактура с касов бон, на името на застрахованото лице, като във фактурата и касовия бон, трябва да са отразени отделните цени на здравните услуги и стоки и стойностите да са разбити по дейности (повърхности) в Пакет Стоматологична помощ – оригинал

  При възстановяване на разходи за диоптрични стъкла за очила за корекция на зрението или коригиращи контактни лещи се изискват следните документи:  

  • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие – оригинал
  • Амбулаторен лист или талон, удостоверяващ извършен преглед при лекар-офталмолог извършен в лечебно заведение, който трябва да съдържа номер, дата, печат, УИН на лекаря, имената на застрахованото лице, отразена промяна във визуса с не по-малко от 0,5 диоптъра
  • Рецепта за изписаната корекция на зрението
  • Фактура от оптиката, в която са изписани поотделно стойността на рамките, стойността на стъклата и стойността на изработката – оригинал

  Login Search call EN
  Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
  24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555