Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Застраховка Злополука осигурява широк спектър от покрития в случай на неочаквани и непредвидими инциденти – като започнем от най-леките като счупвания и стигнем до загубата на живот. Продуктът предоставя ефективна застрахователна защита и финансова помощ за индивидуални клиенти и групи, при придобита трайна и временна загуба на трудоспособност следствие на злополука или фатален край.  Със застраховка Злополука си осигурявате спокойствие в случай настъпване на неблагоприятни за вас и любимите ви хора събития, свързани с живота и здравето.


Покрити рискове

Основно покритие 

 • Медицински разноски вследствие на злополука   
 • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука   
 • Смърт вследствие на злополука

Допълнително покритие(по избор на застрахования/застраховащия)

 • Разходи за репатриране вследствие на злополука
 • Спасителни разноски вследствие на злополука
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука   
 • Разходи за погребение при смърт вследствие на злополука

Предимства

 • Застрахователна защита за вас и любимите ви хора във всякакви непредвидени ситуации 
 • Предоставя спокойствие и сигурност, както и финансова помощ при загуба на работоспособност   
 • Възможност да изберете най-подходящите за вас условия, лимити и покрития   
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на събитие 
 • Бърза процедура по завеждане на претенции
 • Ясни правила при изплащане на обезщетения           

 Всички необходими документи по застраховка Злополука може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Злополука"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555