Bulgaria Insurance

Продукти

Злополука

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Застраховка Злополука осигурява широк спектър от покрития в случай на неочаквани и непредвидими инциденти – като започнем от най-леките като счупвания и стигнем до загубата на живот. Продуктът предоставя ефективна застрахователна защита и финансова помощ за индивидуални клиенти и групи, при придобита трайна и временна загуба на трудоспособност следствие на злополука или фатален край.


Покрити рискове

Основно покритие

  • Злополука или смърт
  • Трайно намалена работоспособност
  • Временно намалена работоспособност

Допълнително покритие(по избор на застрахования/застраховащия)

  • Разходи за репатриране вследствие на злополука
  • Спасителни разноски вследствие на злополука
  • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука

Предимства

  • Улеснена процедура на сключване
  • Конкурентни цени

Всички необходими документи по застраховка Злополука и заболяване може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Злополука"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555