Bulgaria Insurance

Продукти

Електронно оборудване

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Застраховка Електронно оборудване осигурява застрахователно покритие на машини, оборудване и електроника (стационарна и мобилна). Електронни системи, които могат да бъдат включени в застраховката са: компютри и офис оборудване, комуникационно и радиооборудване, медицинско, лабораторно и стоматологично оборудване, полиграфична техника и телевизионно оборудване, информационни носители и други.


Покрити рискове

 • Пожар
 • Катастрофични рискове   
 • Загуби, повреди и/или разноски в резултат на материални щети по застрахованото оборудване   
 • Късо съединение, свръхнапрежение или индукция    
 • Увреда, настъпила в следствие на неправилна експлоатация   
 • Злоумишлени действия на трети лица   
 • Конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка

Предимства   

 • Възстановяване на направените разходи за труд, материали и извършване на ремонт при частична увреда на оборудването
 • Възстановяване на направените разходи за закупуване и монтаж на нова техника от същия вид и качество при пълна повреда на
 • застрахованото оборудване
 • Възстановяване до пазарната стойност на съответното оборудване, в случай че то не може да бъде ремонтирано или заменено

Застраховка Електронно оборудване се сключва съгласно специалните условия на Раздел „Електронно оборудване“ – Материални вреди, неразделна част от Общите условия за застраховка на имущество.

Искам оферта за застраховка "Електронно оборудване"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555