Bulgaria Insurance

Продукти

Финансови рискове

Bulgaria Insurance

   

Застраховките на финансови рискове са предназначени да покриват различни по своя характер несигурни и независещи от волята на застрахования събития, например недостатъчност или загуба на доход, различни разходи, търговски или финансови загуби.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555