Bulgaria Insurance

Продукти

Разни финансови загуби

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Тя има за цел да покрие загуби и разноски, които са понесени от застрахования през периода на действие на полицата, като пряк резултат от непредвидено събитие.


Покрити рискове   

  • Финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България
  • Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България.
  • Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования от длъжник физическо лице - български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България.
  • Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на Застрахования, поради проявлението на покрит по застраховката риск

Предимства

  •  Гъвкава процедура по сключване на застраховките  
  • Перфектен контрол и управление на риска

Искам оферта за застраховка "Разни финансови загуби"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555