Bulgaria Insurance

Услуги

Застраховка Каско

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн


  • За Ваше улеснение и удобство създадохме електронна форма за онлайн уведомление при настъпило застрахователно събитие по застраховка Каско на МПС. За да изпратите Вашето уведомление, моля натиснете "Заяви".

По имейл


  • Попълнете и подпишете вашата Е-претенция за щета
  • Изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи на електронен адрес: motor.claims@bulgariainsurance.bg  

ВАЖНО! Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

  • Изпращане на четливи копия на документите
  • При сканиране/снимане на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555