Bulgaria Insurance

Продукти

Имуществена застраховка за бизнес клиенти

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Застраховка Имущество за бизнес клиенти предлага разнообразни пакети от покрити рискове, които осигуряват застрахователна защита за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци.


Покрити рискове

  • Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
  • Природни бедствия – наводнение, земетресение и др.   
  • Счупване на стъкла
  • Грабеж, кражба чрез взлом или чрез използване на техническо средство    
  • Гражданска отговорност към трети лица

Предимства

  • Улеснен процес при подготовка на оферта и издаване на застрахователна полица
  • Конкурентни условия
  • Бързо, качествено и персонално обслужване

Всички необходими документи по застраховка Имущество може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Имуществена застраховка за бизнес клиенти"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555