Bulgaria Insurance

Продукти

Материални щети на имущество

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на големите предприятия и хотелски комплекси.


Покрити рискове

Целта на този продукт е да осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса. Покриват се всички ненаименовани рискове с основни изключения:

  • Военни действия, бунтове, стачки и др.;
  • Ядрена реакция, разлив на ядрено гориво;
  • Тероризъм и терористични действия.

Искам оферта за застраховка "Материални щети на имущество"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555