Bulgaria Insurance

Продукти

Здравни застраховки

Bulgaria Insurance

   

Bulgaria Insurance

Индивидуални здравни планове

Health Care Plus                 Health Care Premium  

Здравните застраховки имат за цел да предоставят застрахователна защита за здравето и благоденствието на хората, като покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука и дават възможност за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България.    

Те могат да бъдат индивидуални и групови. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма. В пакети от здравни услуги са включени болнична помощ, извънболнична помощ, възстановяване на разходи за здравни стоки, дентално лечение и др.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555