Bulgaria Insurance

Продукти

Медицинска застраховка за чужденци в България

Bulgaria Insurance

      

За кого е подходяща?

Тази застраховка е предназначена за гражданите на чужди държави, пребиваващи краткосрочно или продължително в България или преминаващи транзитно, като осигурява покритие за медицински разходи, направени по време на престоя им в страната ни. Минималната застрахователна сума по задължителната медицинска застраховка за чужденци в България се определя в размер на 60 000 лв., като застраховката се сключва за срок до 1 година, в зависимост от срока на пребиваване. 


Покрити рискове   

  • Действително извършени медицински разходи от застрахования или лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор;
  • Документирани необходими и целесъобразни транспортни разноски, при застрахователно събитие, за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение;
  • Спешна дентална помощ.

Предимства   

  • Допълнителна отстъпка от 10% за всички чуждестранни студенти.
  • Възможност за сключване на застраховката за срок по-кратък от 12 месеца.

Пакети   

Застрахованото лице има възможност да:   

  • Надгради задължителното покритие;

ВАЖНО!

В случай на нужда от медицинска помощ при настъпване на злополука или внезапно заболяване, моля обръщайте се към Центъра за обслужване на клиенти на телефон +359 (0) 700 13 555

Искам оферта за застраховка "Медицинска застраховка за чужденци в България"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555