Bulgaria Insurance

Медицинска застраховка за чужденци в България

Bulgaria Insurance

      

За кого е подходяща?

Тази застраховка е предназначена за гражданите на чужди държави, пребиваващи краткосрочно или продължително в България или преминаващи транзитно, като осигурява покритие за медицински разходи, направени по време на престоя им в страната ни. Минималната застрахователна сума по задължителната медицинска застраховка за чужденци в България се определя в размер на 60 000 лв., като застраховката се сключва за срок не по-малък от 90 дни и не по-голям от 1 година, в зависимост от срока на пребиваване. 


Покрити рискове   

  • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване – включва разходите за болнично, хирургично или фармацевтично обслужване, както и спешна медицинска помощ;   
  • Медицински разноски – разходи за хоспитализация, спешна медицинска помощ, болничен престой, амбулаторно лечение, разходи за медикаменти, разходи за спешно стоматологично лечение.
  • Спешно стоматологично лечение;
  • Смърт вследствие на злополука.

Предимства   

  • 24-часов асистанс в България в случай на нужда от преглед или необходимост от репатриране, или евакуиране на застрахования;
  • Възможност за сключване на застраховката за срок по-кратък от 12 месеца.

Пакети   

Застрахованото лице има възможност да:   

  • Надгради задължителното покритие;

Искам оферта за застраховка "Медицинска застраховка за чужденци в България"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555