Bulgaria Insurance

Продукти

Строително монтажни рискове

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Застраховката е предназначена да отговори на нуждите на юридически лица – основно възложители, изпълнители или подизпълнители  на всякакъв тип строителни обекти. Тя осигурява застрахователна защита както срещу щети, възникнали при изпълнение на строителни работи, на съоръжения на строителната площадка и/или на строителни машини, така и срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи, като застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на цената на строителния договор. 


Покрити рискове

  • Пожар   
  • Катастрофични рискове (земетресение, природно бедствие)   
  • Всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване

Предимства

  • Комплексно застрахователно покритие за обекти в незавършен вид
  • Застрахователни покрития срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи   
  • Улеснен процес по офериране и сключване на застрахователната полица

Период на застраховката   

Застрахователното покритие по застраховка Строително монтажни рискове започва от началото на строителните работи и приключва след приемането или пускането в експлоатация на строителния обект.

Искам оферта за застраховка "Строително монтажни рискове"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555