Bulgaria Insurance

Вътрешни правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

ЗК България Иншурънс АД, в съответствие с изискванията на чл. 104 ал. 5 от Кодекса за застраховането, предоставя на потребителите на застрахователни услуги „Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори“.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555