Bulgaria Insurance

Продукти

Каско на МПС

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Каско  на МПС е доброволна застраховка, която осигурява покритие за Вашия автомобил при частична повреда или пълна загуба в следствие на различни инциденти независимо по чия вина. Тя е предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) с български регистрационни номера. Продуктът предоставя застрахователна защита срещу широк диапазон от рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, щети на паркинг и др. Застрахователното покритие е валидно за територията на България и чужбина.    


Покрити рискове

Частично Каско

 • Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.);
 • Пожар и експлозия от техническа неизправност или природни бедствия;
 • Пътно-транспортни произшествия (ПТП), вкл. увреждане в паркирано състояние от други превозни средства;
 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
 • Злоумишлени действия на трети лица.
 • Счупване на стъклата на автомобила в резултат на настъпване на застрахователно събитие;
 • Разходи за транспортиране, изваждане, товарене, разтоварване на превозното средство, ако не може да се движи на собствен ход, от мястото на възникване на застрахователното събитие до най-близката сервизна база или до дома на застрахования в размер до 100 лева.

Пълно Каско   

включва всички посочени покрития по "Частично Каско", както и:

 • Кражба или грабеж на цялото МПС
 • Кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудио- визуална техника, както и допълнително монтирана и трайно прикрепена аудио-визуална техника, срещу заплатена допълнителна премия.

Предимства

 • Възможност да избирате ниво на покритие в зависимост от вашите конкретни нужди
 • Лесно определяне на премията
 • Получавате бързо, качествено и персонално обслужване
 • Избор за начина, по който да бъдат отстранени щетите по вашия автомобил в случай на събитие

Срок на застраховката     

Застраховката се сключва за период от 1 година, като застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.    

Застраховката се сключва на базата на попълнено Предложение-въпросник от страна на кандидата за застраховане или негов представител и след задължителен оглед на МПС от представител на Застрахователя.

Искам оферта за застраховка "Каско на МПС"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555