Bulgaria Insurance

Продукти

Каско на МПС

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

   

Каско на МПС е доброволна застраховка, която осигурява покритие за вашия автомобил или автомобилен парк при частична повреда или пълна загуба в следствие на различни инциденти или неочаквани произшествия. Тя предоставя застрахователна защита срещу широк диапазон от рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, щети на паркинг и др.    

Застраховката е предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) с български регистрационни номера. Застрахователното покритие е валидно за територията на България, Европейския съюз и страните членки на Международно споразумение „Зелена Карта“ в Европа, включително и Турция.


Каско на МПС е продукт с различни клаузи - Частично КАСКО, Кражба на МПС и Пълно КАСКО, който чрез комбинация от рискове осигурява оптимална защита на конкурентна цена. В зависимост от вашите желанията могат да се добавят допълнителни покрития и решения, отговарящи на персоналните ви потребности. С Каско нс МПС може без притеснение своевременно да извършите необходимите ремонтни дейности за възстановяване на вашето превозно средство, както и да получите здравна грижа при възникване на здравословен проблем след претърпяно пътно-транспортно произшествие.

Покрити рискове   

 • Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.)
 • Пожар и експлозия от техническа неизправност или природни бедствия
 • Пътно-транспортни произшествия (ПТП)
 • Увреждане в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен палеж или взривяване
 • Кражба, грабеж и противозаконно отнемане
 • Щети на превозното средство, открито след кражба или грабеж
 • „Здравна грижа“ – възможност за своевременно получаване на медицинска помощ за всички пътници в застрахованото превозно средство в случай на настъпило събитие.   
 • „Личен психолог“ - възможност за телефонна консултация с психолог на пътниците и водача в застрахованото МПС, след претърпяно пътно-транспортно произшествие  


Предимства

 • Цялостна сигурност и максимален комфорт на пътя
 • Гъвкави възможности за оптимизиране на застрахователната премия, чрез ползване на различни видове отстъпки и комбиниране с други застраховки
 • Преференциални условия, комплексна грижа и персонално отношение при възникнал проблем или произшествие   
 • Възможност да избирате как да бъдат отстранени щетите по вашия автомобил в случай на събитие
 • Спестяване на ценно време и пари
 • 24/7 съдействие и координация чрез Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0 700 13 555:
  • При обявяване на застрахователно събитие, настъпило на територията на България и чужбина
  • При необходимост от всякакво съдействие при застрахователно събитие на територията на България и чужбина.

Срок на застраховката     

Застраховката се сключва за период от 1 година, като застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.    

Застраховката се сключва на базата на попълнено Предложение-въпросник от страна на кандидата за застраховане или негов представител и след задължителен оглед на МПС от представител на Застрахователя.

Полезни връзки

Bulgaria Insurance

Уведомление за щета онлайн

Bulgaria Insurance

Обслужващи центрове и сервизи по автомобилни застраховки

Искам оферта за застраховка "Каско на МПС"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555