Bulgaria Insurance

Продукти

Товари по време на превоз

Bulgaria Insurance

    

За кого е подходяща?

Карго застраховката осигурява покритие на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство, като защитава физически и юридически лица, собственици на товари, срещу рисковете по време на превоза. Задължението за сключване на застраховката са предварително изяснени между страните по външнотърговската сделка, съгласно Incoterms – правила за регулиране на международната логистика. Покриват се загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.


  Покрити Рискове   

  Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:   

  • Институтски Карго Клаузи (А) - 1.1.09 - за всички рискове от загуба и/или повреда на застрахования товар по време на превоза, освен изрично изключените други условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика - за специфични товари и видове транспорт   

  • Институтски Карго Клаузи (В) - 1.1.09 - за ограничено покритие, включващо покритието по Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 и рисковете земетресение, вулканично изригване, светкавица, влизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство, пълна загуба на отделен пакет при товаро-разтоварни работи

  • Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 - за минимално покритие, включващо загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на настъпването на определени рискове (пожар, експлозия, преобръщане или дерайлиране на превозното средство, сблъскване или контакт на превозното средство с всякакъв външен предмет, освен вода и други морски рискове)


Предимства    

 • Експертно познаване на Incoterms, Конвенциите за превоз на товари с различните видове транспорти   
 • Абонаментна полица с улеснено документиране и преференциални цени за обем на превозите
 • Професионална подкрепа и улеснена ликвидация
 • Конкурентни цени

Всички необходими документи по застраховка Товари по време на превоз може да изтеглите тук.

Искам оферта за застраховка "Товари по време на превоз"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555