Bulgaria Insurance

Продукти

Помощ при пътуване в чужбина (Online)

Bulgaria Insurance

   

Bulgaria Insurance

Може да заявиш „Помощ при пътуване в чужбина“ онлайн или на +359 700 13 555


За кого е подходяща?

Застраховката осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, включително Covid-19, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната. Застраховката се сключва за български и чуждестранни граждани и е валидна за територията посочена в полицата. Важно условие е, че държавата в която е настъпило застрахователно събитие не следва да е същата, в която лицето има постоянно местоживеене или чиито гражданин е. 


Покрити рискове   

 • Медицински разходи, вследствие на злополука или внезапно заболяване, включително Covid-19
 • Репатриране вследствие на злополука, внезапно заболяване (вкл. Covid-19) или смърт
 • Спешна дентална помощ    

Допълнително избираеми рискове

 • Смърт вследствие на злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Спасителни разноски
 • Дневни пари за болничен престой
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба на личен багаж
 • Забавено доставяне на личен багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Правна помощ   

Предимства    

 • Покриват се медицински разходи в резултат на заболяване от Covid-19 
 • Без ограничение във възрастта и без самоучастие
 • Международно съдействие с осигурен медицински асистанс 24 часа, 7 дни в седмицата   
 • Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди
 • Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове с възможност за висок лимит при необходимост от спасителни разноски
 • Покрития на рискове при упражняване на любителски спортове   
 • Покрития на рискове при работа в чужбина

ВАЖНО!

В случай на нужда от медицинска помощ при настъпване на злополука или внезапно заболяване, моля обръщайте се към денонощния асистанс център на Корис България (Coris Bulgaria) на телефон +359 2 903 01 31 като посочите:

 • име и ЕГН
 • възникнало събитие
 • телефонен номер за контакт с Вас

При невъзможност да позвъните, помолете Ваш близък или лице от медицинския персонал да осъществи връзка с Корис България.

Искам оферта за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина (Online)"

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555