Bulgaria Insurance

Продукти

Карго застраховки

Bulgaria Insurance

   

Карго застраховките имат за цел да предоставят застрахователна защита при всички международни превози на товари - при внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. Те се предлагат независимо от вида транспортиране – сухопътен, морски или въздушен транспорт или вида на използваните транспортни средства. Покриват се рискове и разходи и за товари, превозвани на територията на България.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555