Bulgaria Insurance

Каско Interior: Модерно решение за вашия лизингов автомобил

date 20 Юли, 2021

Водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в застрахователния сектор през последните години, е предлагането на иновативни продукти с добавена стойност, които да отговорят в максимална степен на потребителските очаквания и нужди. Каско Interior е модерен застрахователен продукт, разработен съвместно от екипите на България Иншурънс и ARS България (представител на Аон корпорация) на база на добрите практики и международна експертиза. Той е релевантно застрахователно решение за индивидуални клиенти и фирми, които искат да инвестират в допълнително интегриране на застрахователни покрития за пълна защита на интериора на лизингования автомобил.

Каско Interior предоставя на ползвателите специфични допълнителни покрития при настъпване на неочаквани събития, които биха увредили интериора на автомобила: при товаро-разтоварни дейности, щети по тапицерията и седалките, външни повреди по облицовката на волан, скоростен лост, увреждания на капачки на тон колони, разходи за почистване на вътрешността на купето. Друго важно предимство на новия застрахователен продукт е, че застраховката може да се сключи и след изтичане на първата година от регистрацията на автомобила или от сключването на договора за оперативен лизинг. Каско Interior дава допълнителна сигурност на лизингодателя, че независимо от обстоятелствата, поради които се е стигнало до частично или пълно унищожаване на част от интериора на лизингования автомобил по причини, независещи от лизингополучателят, покриването на разходите е гарантирано от Застрахователя.

В последните години в застрахователния сектор от решаващо значение е внедряването на наистина иновативни решения, способни ефективно да отговорят на променящите се нужди на клиентите. Продуктът Каско Interior е уникален по рода си, съобразен със спецификите на автомобилния лизинг и ползва най-добрите застрахователни практики в сферата, като допълва стандартните условия по застраховка Каско. Той идва от една страна, за да задоволи нарастващата тенденция в начина, по който хората купуват коли в България: личният договор за лизинг става все по-популярен, паралелно с фирмения. А от друга страна да бъде в полза на клиентите, предоставяйки им една допълнителна алтернатива за покриване на нежелани разходи при увреда на интериора на автомобила (щети по тапицерията и седалките, вътрешни петна, вдлъбнатини и замърсявания по каросерията), които биха могли да бъдат в тежест за ползвателя в края на оперативния лизинг,“ споделя Цветелина Михайлова, Прокурист на ЗК България Иншурънс.

Авто лизингът е може би най-популярната алтернатива на традиционната собственост. Всъщност цели индустрии, от автомобилната до застрахователната, са в процес на преосмисляне на бизнес модели и създаване на нови продукти и решения, които да отговорят на променящите се вкусове и тенденции. Новият съвместен продукт с България Иншурънс - Каско Interior, е без аналог в България и е разработен в услуга на клиенти, закупили фирмени или лични автомобили на оперативен лизинг, за да осигури допълнителна защита за интериора на лизингования автомобил и по-голямо спокойствие за ползвателите“, допълва Христо Борисов, Изпълнителен директор на ARS Bulgaria.

Bulgaria Insurance

Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555