Bulgaria Insurance

Продукти

Каско Interior

Bulgaria Insurance

   

За кого е подходяща?

Каско Interior е доброволна застраховка, която предоставя на ползвателите на лизингови автомобили специфични допълнителни покрития при настъпване на неочаквани събития, които биха увредили интериора на автомобила: при товаро-разтоварни дейности, щети по тапицерията и седалките, и др. Застраховката е предназначена за ползватели на моторни превозни средства (МПС) с българска регистрация - леки, лекотоварни автомобили до 15+1 места и товарни автомобили, с общо тегло до 3,5 тона, които са обект на оперативен лизинг. Застрахователното покритие е валидно за територията на България, Европейския съюз и страните членки на Международно споразумение „Зелена Карта“ в Европа, включително и Турция.


Покрити рискове   

 • Щети, причинени от товаро-разтоварни дейности на предмети, свързани с дейността на лизингополучателя.
 • Зацапване на интериора, което не е резултат от обичайната употреба на МПС.
 • Щети по тапицерията и седалките, както и външни повреди по облицовката на волан, скоростен лост.
 • Щети, причинени от разлив на зацапващи течности.
 • Разходи за почистване на вътрешността на купето.
 • Увреждания на капачки на тон колони. 

Предимства

 • Допълнителна защита на интериора на лизингования автомобил и по-голямо спокойствие за ползвателите
 • Допълнителна сигурност за покриване на нежелани разходи при увреда на интериора
 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал проблем или произшествие
 • Застраховката може да се сключи и след изтичане на първата година от регистрацията на МПС или от сключване на договора за оперативен лизинг
 • Възможност за избор как да бъде изплатено обезщетение за отстранени щети в случай на събитие
 • 24/7 съдействие и координация чрез Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0 700 13 555

Срок на застраховката

Срокът на всеки застрахователен договор е посочен в застрахователната полица и съвпада със срока на договора за оперативен лизинг, като застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката.

Застраховката се сключва на базата на попълнено Предложение-въпросник от страна на кандидата за застраховане или негов представител, свидетелство за регистрация на МПС и копие от Договора за оперативен лизинг. В случай, че застраховката стартира след първата година от регистрацията/сключването на договор за оперативен лизинг на автомобила се изисква и задължителен оглед на МПС от представител на Застрахователя.

Искам оферта за застраховка "Каско Interior "

success
Вашето запитване е изпратено!
Благодарим Ви!
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555