Bulgaria Insurance

Кой поема разходите при трудова злополука?

date 21 Октомври, 2019

https://www.bulgariainsurance.bg/bg/products/zastrahovki-zlopoluka/trudova-zlopoluka

   

Никой не иска да мисли, че по време на работа или изпълнение на служебните си задължения може да се случи нещо, което да застраши живота или здравето му. За съжаление, всяка професия крие рискове и трябва да сме подготвени за тях. Добрата информираност за такава ситуация е ключова за бързата, навременна и адекватна реакция. В тази статия ще разкажем по-подробно какво представлява трудовата злополука, кой носи отговорност, поема разходите и последствията.

Какво е трудова злополука?

Според законодателството на България, трудова злополука е всяко увреждане на здравето, причиняващо временна или пълна нетрудоспособност, възникнала по време или във връзка с извършването на работата. Това включва всяка дейност, извършвана в интерес на предприятието, с което имате трудови отношения, като това покрива и времето, което отнема пътят към и от работа, мястото, където обичайно работникът се храни или получава своето възнаграждение.

Тези ситуации изключват инциденти, свързани с хронични заболявания, както и такива, в които служителят целенасочено или нарочно е причинил инцидента.

Как се процедира при настъпване на трудова злополука?

Непосредствено след установяването на трудовата злополука, реакцията следва да е като при всеки друг подобен случай – оказване на долекарска помощ на пострадалите, свързване с бърза помощ или транспортиране на пострадалите до болнично заведение и обезопасяване на мястото на инцидента. При по-тежки ситуации, задължително търсете и полиция, която да съдейства на пострадалите, както и съответната териториална дирекция на „Инспекция по труда“.

След оказване на помощ на пострадалите следва да проведете вътрешно разследване на инцидента, за да може той да бъде деклариран в НОИ. Това се случва до пет работни дни. Съставя се комисия за разследване и се събират писмени показания от поне трима свидетели, препоръчително е те да са от пострадалото лице, прекия му ръководител и човекът, оказал първа помощ. В резултат от това разследване се съставя протокол, в който се упоменават и мерките за отстраняване на нарушението. Следва попълване на Декларация за трудова злополука и декларирането ѝ в НОИ.

Кой поема разходите?

Обезщетенията при трудова злополука се определят по съдебен ред, като всеки случай се разглежда поотделно от съдебните органи. Работникът има право да търси имуществени и неимуществени вреди от своя работодател. Обезщетенията се определят по справедливост, във свръзка с болките, страданията и ситуацията за конкретния случай. Размерите им варират в широки граници. Това обезщетение се дължи от работодателя, съгласно действащото законодателство. Дължимото обезщетение се намалява с размера на сумите, получени на базата на договори за застраховка на служителите и работниците.

Благодарение на предварително сключена застраховка Трудова злополука, пострадалият може да получи обезщетение за временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Застраховката е задължителна за работодателите, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Когато лимитите на застраховката не покриват действително причинените вреди, пострадалият трябва да знае, че дължимото се обезщетение по застраховка от страна на застрахователя не ограничава отговорността на работодателя до този лимит. В този случай ролята на застрахователя е второстепенна и основната отговорност се носи от работодателя.


Вижте още...

Как да действаме при първи симптоми на заболяване?

6 Декември, 2022

Последните години ни научиха на много уроци. Най-важният от тях е как да опазим близките си и себе си. Има обаче и други въпроси, които чакат своя отг [...]

Прочети още

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

9 Септември, 2022

Тази учебна година започва с по-малко неизвестни от последните две. Пандемията отшумява. Не се обсъжда старт онлайн. Родителите са спокойни и уверени [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555