Bulgaria Insurance

Има ли нужда да се застраховаме срещу природните бедствия…

date 12 Януари, 2017

Bulgaria Insurance

   

… или просто да се надяваме, да не се случат?

Много хора смятат, че вероятността от настъпване на природно бедствие, причиняващо щети на тяхната собственост, е толкова малка, че не оправдава инвестицията в застраховка. Но в последните години природата доста често ни опровергава. Статистическите данни, представени в Националната програма за защита при бедствия за последните няколко години, показва, че в България най-голям относителен дял от природните бедствия имат наводненията (54,2%), следвани от свлачищата (22%), бури, торнадо, смърч, вихрушки (18,2%).

Според официалните данни в България над 94% от жилищата са собствени, но….застрахованите са около 10%. Не е ясно дали всички те имат покрит риск от земетресение или други природни бедствия – на пазара не се води такава детайлна статистика. В повечето случаи застраховки „Пожар и природни бедствия“ се сключват, като изискване и неразделна част по отпуснати ипотечни заеми при покупка на недвижим имот. Фактите ни показват, че в много от случаите хората не дооценяват рисковете и щетите ги заварват не само неподготвени, но и в практическа невъзможност да се справят с финансовите последици.

Добре е да сме информирани, че под клауза „Природни бедствия” са обединени няколко основни риска, които е желателно да бъдат включени в застрахователната полица. Това са буря, ураган, градушка, проливен дъжд, натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води и измръзване.

Друга важна клауза покрива риска „Земетресение”. Този риск не се случва често, но когато се случи последствията и щетите са огромни. Например след земетресението в Перник за много кратък период от време застрахователите наблюдаваха завишен интерес към застраховането на имущество. Или след наводненията във Варна… Но хората бързо забравят, нямат достатъчно информация или в повечето случаи разчитат на помощ от държавата, която в крайна сметка е недостатъчна.

Основният мотив за включването на изброените по-горе катастрофични рискове в застрахователната полица, е да се даде възможност на собствениците на жилища да закупят на достъпна цена едно много надеждно застрахователно покритие срещу рискове, причинени от природни бедствия и същевременно да си осигурят лична защита срещу значителни финансови загуби.

Цената на този вид покрития изобщо не е космическа – вярвате или не – средната застрахователна премия по пакетна застраховка Спокоен дом на Застрахователно дружество България е около 0,19 лв. на ден, като в това е включено покритие на евентуални щети както на недвижимото имущество, така и на електродомакинските уреди, покъщнината и обзавеждането.


Вижте още...

Как да действаме при първи симптоми на заболяване?

6 Декември, 2022

Последните години ни научиха на много уроци. Най-важният от тях е как да опазим близките си и себе си. Има обаче и други въпроси, които чакат своя отг [...]

Прочети още

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

9 Септември, 2022

Тази учебна година започва с по-малко неизвестни от последните две. Пандемията отшумява. Не се обсъжда старт онлайн. Родителите са спокойни и уверени [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555