Bulgaria Insurance

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

date 14 Юли, 2023

СУСИ ISO/IEC 27001:2013 - ЗК България Иншурънс АД

   

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност, в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013. Системата е сертифицирана от “Интертек”, акредитирано от UKAS-Великобритания.

Сертификатът, удостоверява, че „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД провежда процедури за безопасност, които се прилагат от нашите специалисти и гарантира, че те отговарят на изискванията, описани от Международната организация за стандартизация.

Сертифицираният периметър на компанията ни включва следните услуги: „Представяне на застрахователни услуги, съгласно издаден лиценз“.

Сертификацията по ISO 27001:2013 ни дава възможност:

  • Да откриваме систематичните слаби места;
  • Да спазваме международните стандарти в областта на информационната сигурност;
  • Да оптимизираме разходите си чрез прозрачни структури;
  • Да въведем мерки за информационна сигурност, като неразделна част от бизнеса ни;
  • Да подобрим контрола на ИТ рисковете с помощта на системно управление на риска;
  • Да гарантираме прозрачност и доверие в клиентите и партньорите ни.               

Вижте още...

Подкрепихме Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач“

8 Януари, 2024

Служителите на “Застрахователна Компания България Иншурънс”АД подкрепиха Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач“ [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

14 Юли, 2023

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигу [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555