Bulgaria Insurance

Деветнадесет години ЗК България Иншурънс АД

date 16 Юни, 2023

19 години с грижа за теб

   

Застрахователна компания България Иншурънс АД отбеляза своята 19-годишнина през месец април 2023 година.

Развитието на Компанията започва през 2004 година под името ЗАД България. Няколко години по-късно го променя на ЗК България Иншурънс АД. За тези 19 г. Компанията е спечелила доверието на своите клиенти като надежден застрахователен партньор на бизнеса в България и един от лидерите в областта на здравното застраховане с близо 13% пазарен дял*.

ЗК България Иншурънс АД е специализирана в предоставяне на социални придобивки за служителите, приспособени към нуждите както на корпоративни, малки и средни предприятия, така и на индивидуални клиенти.

Към настоящия момент, ясна цел на Компанията е да запази и успешно да развие лидерските си позиции в здравното застраховане, чрез продукти за корпоративни клиенти - България Здраве и за индивидуални клиенти - Health Care Plus, Health Care Smart, Health Care Premium и Health Protect+. Основният фокус на дейността през последните години е върху развитието на нейното портфолио. То включва застраховки При пътуване, Имущество, Злополука, Каско, Отговорности и Гараниции.

Продуктът България дом, чийто предмет на застраховане са апартаменти и къщи, осигурява оптимална сигурност и защитава клиентите при настъпване на неблагоприятни събития като Наводнение, Пожар, Земетресение, Лична злополука или Злоумишлени действия.

Застраховка „Гаранции” е сравнително нов продукт в портфолиото на ЗК България Иншурънс АД. Често е избиран от фирми и специалисти в строителния бранш - проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти. Той гарантира дейността на Изпълнителя по договор и представлява риска за доброто изпълнение пред Възложителя. Покритите рискове са: авансовото плащане, поддръжката и гаранционното обслужване, участията в търгове, конкурси и обществени поръчки.

Компанията следва тенденцията за необходимостта от дигитализация на продуктите в Общото застраховане, които разработи и предлага Спокоен дом, Помощ при пътуване в чужбина и Туристическа застраховка в България, които могат да се заявят онлайн по всяко време.

Като един от лидерите на пазара на здравното застраховане и като социално отговорна компания, ЗК България Иншурънс АД продължава усилията си да бъде в максимална полза на нашите клиенти. Основната ни грижа е да осигурим право на избор и достъп до висококачествено медицинско лечение от водещи специалисти в широк кръг лечебни заведения, улеснена дистанционна процедура за завеждане и изплащане на претенции, онлайн и видео консултации с лекари специалисти и медицински експерти, включително психологическо подпомагане в условията на социална изолация.

Друг важен елемент от успеха на ЗК България Иншурънс АД е развитието на човешкия капитал. „Дългосрочната ни стратегия за развитие, обучение и повишаване на квалификацията е успешна, защото работим с едни от най-добрите специалисти в областта на застрахователния бизнес. Стратегията ни прави и конкурентоспособни, тъй като с нея заявяваме дългосрочното си намерение да инвестираме в хората си и да развиваме техните таланти и умения, които допринасят за диверсификацията на нашия бизнес. По този начин създаваме възможности за нашите служители да се чувстват уверени в настоящите си роли, но и да търсят нови полета за изява, затвърждавайки вече съществуващите си умения и придобивайки нови такива.“, споделя г-н Борис Боев, Изпълнителен директор на Компанията.

„Нашата най-голяма амбиция е да бъдем Партньор за цял живот на своите клиенти, независимо дали са юридически или физически лица, семейства, професионалисти, малки или средни предприятия. Техните тревоги са наша професионална грижа. Вярваме, че ще успеем да оправдаем очакванията на клиентите ни и гледаме с увереност в бъдещето!“, отбелязва г-н Марин Маринов, Изпълнителен директор и Председател на УС на Компанията.

* по данни на КФН за 2022г. сред общозастрахователните компании


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555