Bulgaria Insurance

Информационно съобщение за клиенти, ползващи електронни рецепти

date 4 Юни, 2021

Уважаеми клиенти,

Считано от 1-ви Юни 2021 г. е въведена възможността за предписване на лекарствени продукти чрез електронна рецепта.

В тези случаи, моля да имате предвид следното:

1. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, е необходимо да представите амбулаторния лист от извършения медицински преглед с вписана терапия за лечение (количество на активното вещество в лекарствената форма, дозировка и продължителност на курса на лечение) и фактурата, в т.ч. и касовия бон към нея, за същите закупени лекарства.

2. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, които се заплащат частично от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да представите копие от Рецептурна книжка на хронично болния (първа и последни две страници от нея) с вписани съответните лекарствени продукти и фактурата, в т.ч. и касовия бон към нея, за закупуване на посочените лекарствени продукти.

Важно: Закупените лекарства следва да са тези, които са предписани и посочени във фактурата.

ЗК България Иншурънс АД   

Bulgaria Insurance

Вижте още...

С въвеждането на временни противоепидемични мерки - възползвайте се от онлайн възможността за предявяване на претенция за щета

4 Август, 2022

Въведохме облекчен режим за подаване на застрахователни претенции по корпоративна здравна застраховка „България Здраве“. Запазете себе си и вашите бли [...]

Прочети още

България Иншурънс предоставя възможност на украинските граждани за допълнителна качествена здравна грижа

31 Март, 2022

ЗК България Иншурънс предоставя на украинските граждани, получили постоянна закрила и притежаващи удостоверение за временно пребиваване на територията [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555