Bulgaria Insurance

Информационно съобщение за клиенти, ползващи електронни рецепти

date 4 Юни, 2021

Уважаеми клиенти,

Считано от 1-ви Юни 2021 г. е въведена възможността за предписване на лекарствени продукти чрез електронна рецепта.

В тези случаи, моля да имате предвид следното:

1. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, е необходимо да представите амбулаторния лист от извършения медицински преглед с вписана терапия за лечение (количество на активното вещество в лекарствената форма, дозировка и продължителност на курса на лечение) и фактурата, в т.ч. и касовия бон към нея, за същите закупени лекарства.

2. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, които се заплащат частично от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да представите копие от Рецептурна книжка на хронично болния (първа и последни две страници от нея) с вписани съответните лекарствени продукти и фактурата, в т.ч. и касовия бон към нея, за закупуване на посочените лекарствени продукти.

Важно: Закупените лекарства следва да са тези, които са предписани и посочени във фактурата.

ЗК България Иншурънс АД   

Bulgaria Insurance

Вижте още...

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

14 Юли, 2023

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигу [...]

Прочети още

Деветнадесет години ЗК България Иншурънс АД

16 Юни, 2023

Застрахователна компания България Иншурънс АД отбеляза своята 19-годишнина през месец април 2023 година. Развитието на компанията започва през 2004 го [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555