Bulgaria Insurance

България Иншурънс с положително развитие на дейността за първото тримесечие на 2020 г.

date 10 Юни, 2020

Bulgaria Insurance

   

България Иншурънс е сред трите най-успешни дружества в сферата на здравното застраховане към 31-ви март 2020 г.

По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за първото тримесечие на 2020 г., ЗК България Иншурънс АД е сред водещите три компании в сегмента на Здравните застраховки на общо застрахователния пазар. Компанията затвърждава позицията си сред лидерите в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти, с пазарен дял от 21% и над 5.06 млн. лева приход.

През първите три месеца на 2020 г. общият премиен приход на Компанията достига 5.8 млн. лева, което е с ръст от 58% спрямо постигнатите резултатите за същия период на 2019 г.  Нарастване на премиите за периода се отчитат по всички линии бизнес, без „Помощ при пътуване“ и „Разни финансови загуби“.  Най-голямо увеличение на премиите се наблюдава по здравно застраховане, където ръстът е над 200% спрямо същият период на 2019 г., а по застраховки „Злополука“ реализираният ръст е 45.9%.

„Компанията отбелязва един много добър и успешен старт на 2020 година, със значително увеличение на премиите, на база силните резултати през първото тримесечие, независимо от първоначалния ефект за бизнеса в условията на пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение на 13-ти март. С приоритет се предприеха всички необходими мерки за предпазване здравето на клиенти, партньори и служители, осигури се максимално ефективно дистанционно обслужване и непрекъсваемост на услугите на Компанията. Тук е и мястото да благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието и цялостното им положително отношение в тези трудни условия и ограничителни мерки,“ споделиха от ръководството на България Иншурънс.

Според направените анализи от Компанията за развитието на бизнес дейността през следващите месеци до края на 2020 г. и предвид икономическата ситуация в страната и продължаващата епидемиологична обстановка в глобален мащаб, ще бъде предизвикателство да се запази темпа на положителното развитие и наблюдаваното до момента увеличение на премийния приход през оставащите месеци до края на финансовата година. Основен фактор за това са икономическите трудности и свиване на бизнеса, както и високият ръст на безработицата. Независимо от тези обсоятелства екипът на България Иншурънс ще продължи да работи, гарантирайки стабилност, ефективност и отдаденост на своите клиенти, чрез разработването и предлагането на нови висококачествени и иновативни продукти и услуги.


Вижте още...

Нов продукт в портфолиото на България Иншурънс: Здравна застраховка Health Protect+

26 Август, 2020

Здравето и благополучието на клиентите са ключов приоритет за България Иншурънс. Предвид извънредната ситуация, породена от разпространението на COVI [...]

Прочети още

Информационно съобщение за клиенти на България Иншурънс предвид отмяната на извънредното положение в страната по повод разпространението на COVID-19

14 Май, 2020

Eкипът на „ЗК България Иншурънс" АД внимателно следи предприетите мерки в страната за отмяна на извънредното положение, както и всички здравни препор [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555