Bulgaria Insurance

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

date 9 Септември, 2022

Тази учебна година започва с по-малко неизвестни от последните две. Пандемията отшумява. Не се обсъжда старт онлайн. Родителите са спокойни и уверени, че децата им ще тръгнат на училище в нормална среда.

Ние, екипът на „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД надграждаме тази сигурност, като предлагаме традиционната застраховка Злополука на учащи и преподаватели, която е групова и се сключва за учащите и персонала на детски градини, училища и университети. Тя дава спокойствие на родителите, учителите и студентите при възникване на непредвидени ситуации за целия срок на застрахователно покритие. Обикновено този период се определя за една година от датата на сключването ѝ. Застраховката е в сила и по време на ваканции и отпуски. 

Защо е необходима застраховка за всички участници в учебния процес?

В годините застраховка Злополука на учащи и преподаватели изпълнява две много важни функции. Тя осигурява застрахователно покритие и формира застрахователна култура на обществото. Основната цел е думата „застраховка“ да присъства в съзнанието още от ранна детска възраст и да създаде отговорност при израстването на поколенията.

Кой взема решение за сключване на застрахова Злополука на учащи и преподватели?

В яслите, детските градини и основните класове на училищата решението се взима по време на родителските срещи. В по-горните класове често учениците предоставят информацията към родителите си, след като темата е обсъдена с преподавателите. Много от родителите обаче не са наясно със застраховката и смятат, че тя е проформа към стартирането на учебния процес. Други решават да не застраховат децата си и да спестят тези няколко лева. Нашите експерти в „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД, разясняват необходимостта от сключване на точно тази застраховка, както и покритията които тя предоставя.

Застраховка „Злополука на учащи и преподаватели“ гарантира спокойствие при настъпила злополука* по време на:

  • училищни занятия или извън тях   
  • лагери, организирани пътувания или практики
  • свободно прекарваното време през цялата застрахователна година   
  • включва медицински разноски вследствие на злополука (над 20 дни) и обезщетение при невъзможност за посещение на учебните занятия за повече от 10 дни – при временна загуба на работоспособност*.

Важно е да не пропускате момента, в който избирате застрахователя, на който да се доверите. Ако до този момент не сте били запознати с възможността за допълване на покритията при сключване на застраховката, ние в "Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД предоставяме избор и на допълнително покрити рискове като:

  • временна загуба на работоспособност вследствие на акутно заболяване* над 20 дни
  • медицински разноски вследствие на акутно заболяване над 20 дни
  • гражданска отрговорност на учащи за причинени телесно увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение – за ученици и студенти

Застраховка „Злополука на учащи и преподаватели“ е с територия на покритие Република България. При пътуване извън територията на обхват разчитайте на нас за застраховка Помощ при пътуване в чужбина, която може да сключите изцяло онлайн на официалната ни корпоративна страница.

Експертите съветват: Осигурете спокойствие на всички участници в учебния процес като се доверите на нас за сигурността им!    

Bulgaria Insurance

   

Речник

Злополука – събитие настъпило внезапно, не по волята на застрахования, по време на срока на застрахователното покритие

Акутно заболяване – заболяване, което възниква внезапно и непредвидено, представлява опасност за живота или здравето на застрахования и изизква спешна медицинска намеса.

Временна неработоспособност – частично намалена или напълно загубена способност за определен период от време за извършване на трудова/ учебна дейност в резултат на злополука или заболяване.


Вижте още...

Как да действаме при първи симптоми на заболяване?

6 Декември, 2022

Последните години ни научиха на много уроци. Най-важният от тях е как да опазим близките си и себе си. Има обаче и други въпроси, които чакат своя отг [...]

Прочети още

Сигурност и спокойствие по време на учебната година

9 Септември, 2022

Тази учебна година започва с по-малко неизвестни от последните две. Пандемията отшумява. Не се обсъжда старт онлайн. Родителите са спокойни и уверени [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555