Bulgaria Insurance

Съобщение до клиентите във връзка с приети промени в Кодекса за застраховане

date 8 Януари, 2019

Приетите промените в Кодекса за застраховане, в сила от 7-ми декември 2018 г., въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти в местното законодателство. Задължение на Застрахователя е да предоставя обективна информация относно застрахователните си продукти, чрез предоставяне на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане.    

Основната цел за въвеждането на тези промени е повишаване гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване и изпълнение на застрахователни договори.     

В изпълнение на новите изисквания и за максимално информиран избор на своите клиенти ЗК България Иншурънс предоставя унифициран Информационен документ с основните характеристики на всеки един застрахователен продукт, предлаган от Компанията.

Информационните документи може да откриете в секция „Продукти” на корпоративния сайт на Компанията, както и да получите този документ по имейл или на хартиен носител преди сключване на застрахователния договор, за да може да вземете информирано решение за продукта.


Вижте още...

Поетапна миграция на системите за уведомления, нотификация и връзка с на клиенти на ЗК България Иншурънс АД

3 Ноември, 2023

Уважаеми клиенти и партньори, Бихме искали да Ви уведомим, че с цел подобряване качеството на предоставяните услуги на 01.11.2023 г. ЗК „България Иншу [...]

Прочети още

Преустановяване дейността на представителства в страната

29 Юли, 2022

Уважаеми клиенти,Бихме искали да Ви информираме, че поради организационни и структурни промени считано от 01.08.2022 г. се преустановява дейностт [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555