Bulgaria Insurance

Специално издание Капитал Здраве: Тенденции и перспективи в здравното застраховане

date 28 Декември, 2017

Според специалистите на „Булстрад живот ВиГ“, анализирали причините за миграция, водещият мотив за смяна е качеството на обслужване и допълнителните екстри, които могат да предложат повече комфорт и улеснения. Това обяснява и защо компаниите инвестират сериозно не само в разширяване на мрежата от здравни заведения и специалисти, до които имат достъп техните клиенти, но и в дигитални услуги, 24-часови кол-центрове и асистанс услуги.

От Застрахователно дружество „България“добавят като причина за миграцията и различните специфики на корпоративните клиенти, които са основен потребител на здравното застраховане. Някои от тях с години не сменят здравния си застраховател, но има и такива, които го правят всяка година, като се влияят, ако е имало спад в качеството на предлаганата от застрахователя услуга или от цената. Последното е характерно за търгове или държавни поръчки, при които големи предприятия избират здравен застраховател на служителите си на база най-ниска цена и не толкова нивото на обслужване и анализ на покритите рискове. „Понякога причина за миграцията са изисквания в политиката на самия корпоративен клиент – например при международните компании понякога компанията майка определя с кой точно застраховател или брокер да се работи“, обясняват от Застрахователно дружество „България“.

Леко нагоре са се придвижили цените на здравните пакети, като данни за това с колко точно са поскъпнали няма. В груби граници цените продължават да са между 200 и 300 лв. годишно за основни услуги в извънболничната помощ. „За съжаление актуализация в цените се налага предвид продължаващото нарастване на цените на здравните услуги от страна на изпълнителите, както и при предоговаряне на губещи договори“, обясняват от Застрахователно дружество „България“.

„Актуализирането на цените на здравните застраховки е процес, който пряко зависи от доставчиците на здравни услуги – лечебните заведения. На база на официалната статистика за инфлацията на медицински услуги лечебните заведения са склонни ежегодно на актуализират ценовите си листи. Всяко вдигане на цените от тяхна страна води до прекалкулиране и на цените, които застрахователите могат да предложат на своите клиенти. За да компенсират този процес, застрахователите се стремят да балансират между клиентите и доставчиците, като изграждат дългосрочни отношения с по-големите доставчици на здравни услуги и да търсят варианти да запазят договорените цени за обслужване за по-дълъг период от време в интерес на клиентите, но това невинаги е възможно“, обясняват от „Булстрад живот ВиГ“.

По другия чувствителен за потребителите въпрос – отварянето на пазара за по-малки корпоративни клиенти, както и индивидуалното здравно застраховане, новините са, че то вече е възможно и е икономически изгодно дори за фирми с персонал от 10 души, като в някои случаи самите служители си поемат част от плащането на застраховката. По отношение на индивидуалните застраховки има търсене за застраховки с международно покритие, които дават възможност за лечение в чужбина. „Много хора си мислят, че това са скъпи застраховки, но ще споделя, че един 40-годишен човек срещу 130 лв. на месец може да получи покритие с лимит 4 000 000 лева за болнична помощ в цяла Европа (включително Турция)“, посочва Николай Логофетов от Застрахователно дружество „България“.   

На база на постиженията дотук специалистите са категорични, че ръстът на здравното застраховане през тази година ще е двуцифрен, а премийният приход ще надхвърли 90 млн. лв. Развитието ще продължи да е бурно заради ниската стартова база и все още много слабото проникване на услугата сред населението. Но дори и с такъв скоростен темп на растеж здравното застраховане остава бутиков артикул в портфейла на застрахователните компании, докарвайки им твърде скромна част от приходите, което не е стимулиращо за инвеститорите. Още повече че за тях последните месеци не бяха лесни – освен проверките на балансите влязоха в сила и много по-тежките за изпълнение европейски регулации. В резултат на това се стигна до концентрации на пазара и промяна на конкуренцията, включително и в здравното застраховане.

Най-гръмкият случай е отнемането на лиценза на застрахователна компания „Надежда“, която бе спечелила позиции сред държавните предприятия и за миналата година имаше под 1% пазарен дял в здравното застраховане. Сега борбата за нейните клиенти ще доведе до преразпределение на портфейл от почти половин милион лева. Друга новина в сектора донесе застрахователят „Съгласие“, който през тази година направи оферта и получи разрешение да купи „Токуда – здравно застраховане“. Сделката е за 4.3% от пазара, което е сериозна заявка на играча от групата на „Химимпорт“.


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555