Bulgaria Insurance

България Иншурънс въвежда ограничение по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”

date 26 Февруари, 2020

Във връзка с нарастващите случаи на заразени лица с корона вирус COVID-19 не само на територията на Китай, Южна Корея, Иран, а и вече в доста държави на територията на континента Европа, считано от 26-ти февруари 2020 г., ЗК България Иншурънс АД въвежда ограничения по обхвата на застраховкаПомощ при пътуване в чужбина“ и „Пътническа застраховка“. Изменението е като специално условие по застрахователния договор, като няма да бъдат покрити събития, настъпили вследствие на която и да е разновидност на коронавирус/коронавирусна инфекция и съпътстващите заболявания причинени от него.

Като част от политиката за оценка на риска и с грижа към клиентите, експертите на България Иншурънс препоръчват да не се предприемат пътувания в страни, в които са установени случаи на разпространение на корона вирус COVID-19. Повече информация за държавите с потвърдени случаи на заразени лица може да се прочете в публикувания на сайта на Министерство на здравеопазването Списък на държавите в света (без Китай) с регистрирани потвърдени случаи на COVID-19, 24.02.2020 г.

България Иншурънс използва случая да напомни на своите клиенти, че застраховка „Отмяна на пътуване“ се сключва срещу риска от невъзможност за осъществяване на предварително планувани пътувания в резултат на настъпване на покритите медицински причини и други събития, подробно описани в т. 37, раздел V „Покрити рискове“ от Общите условия на застраховката, независещи от волята на застрахованите лица и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

За допълнителна информация и съдействие на разположение са служителите на Компанията от Дирекция Продажби и Бизнес развитие на тел. 0700 13 555 или на имейл: nonlife@bulgariainsurance.bg


Вижте още...

ЗК България Иншурънс АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013

14 Юли, 2023

През месец март 2023 година, „Застрахователно дружество България Иншурънс“ АД успешно разработи и внедри Система за управление на информационната сигу [...]

Прочети още

Деветнадесет години ЗК България Иншурънс АД

16 Юни, 2023

Застрахователна компания България Иншурънс АД отбеляза своята 19-годишнина през месец април 2023 година. Развитието на компанията започва през 2004 го [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555