Bulgaria Insurance

България Иншурънс въвежда ограничение по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”

date 26 Февруари, 2020

Във връзка с нарастващите случаи на заразени лица с корона вирус COVID-19 не само на територията на Китай, Южна Корея, Иран, а и вече в доста държави на територията на континента Европа, считано от 26-ти февруари 2020 г., ЗК България Иншурънс АД въвежда ограничения по обхвата на застраховкаПомощ при пътуване в чужбина“ и „Пътническа застраховка“. Изменението е като специално условие по застрахователния договор, като няма да бъдат покрити събития, настъпили вследствие на която и да е разновидност на коронавирус/коронавирусна инфекция и съпътстващите заболявания причинени от него.

Като част от политиката за оценка на риска и с грижа към клиентите, експертите на България Иншурънс препоръчват да не се предприемат пътувания в страни, в които са установени случаи на разпространение на корона вирус COVID-19. Повече информация за държавите с потвърдени случаи на заразени лица може да се прочете в публикувания на сайта на Министерство на здравеопазването Списък на държавите в света (без Китай) с регистрирани потвърдени случаи на COVID-19, 24.02.2020 г.

България Иншурънс използва случая да напомни на своите клиенти, че застраховка „Отмяна на пътуване“ се сключва срещу риска от невъзможност за осъществяване на предварително планувани пътувания в резултат на настъпване на покритите медицински причини и други събития, подробно описани в т. 37, раздел V „Покрити рискове“ от Общите условия на застраховката, независещи от волята на застрахованите лица и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

За допълнителна информация и съдействие на разположение са служителите на Компанията от Дирекция Продажби и Бизнес развитие на тел. 0700 13 555 или на имейл: nonlife@bulgariainsurance.bg


Вижте още...

Преустановяваме продажбата на международни здравни планове Здраве без граници

13 Април, 2023

Информираме Ви, че преустановяваме продажбата на международни здравни планове Здраве без граници. Всички сключени полици продължават действието си до [...]

Прочети още

С въвеждането на временни противоепидемични мерки - възползвайте се от онлайн възможността за предявяване на претенция за щета

4 Август, 2022

Въведохме облекчен режим за подаване на застрахователни претенции по корпоративна здравна застраховка „България Здраве“. Запазете себе си и вашите бли [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555