Bulgaria Insurance

Благоденствието на служителите – важна част от корпоративната култура

date 5 Октомври, 2016

Нетуъркинг събитие: Икономика на благосъстоянието на работното място и добавената стойност на програмите за подпомагане на служителите, организирано от Застрахователно дружество „България“ и AXA PPP healthcare

Над 120 гости, членове на Френско-българската търговска и индустриална камара и Германо-българската индустриално-търговска камара, присъстваха във вторник, 27-ми септември, на нетуъркинг събитие във френското посолство, организирано от Застрахователно дружество „България“ и техният партньор – AXA PPP healthcare, с фокус върху икономиката на благосъстоянието на работното място и добавената стойност на програмите за подпомагане на служителите(EAP)*1.

Събитието бе официално открито от Доминик Вааг, временно изпълняваща длъжността посланик на Република Франция в България. С приветсвени думи към гостите се обърнаха и Стефан Дюлае, Председател на Френско-българската търговска и индустриална камара и д-р Мая Найденова, Заместник-председател на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Специалният гост-лектор Стивън Галиано, Главен изпълнителен директор на AXA ICAS International и водещ специалист с международна репутация, представи пред участниците своят експертен поглед върху развитието на глобалните тенденции в сферата на здравния мениджмънт и въпросите, касаещи изграждането на цялостни програми за корпоративен уелнес *2, които оказват влияние както върху личността, така и върху корпорациите.

Специално разработените програми от AXA ICAS International за подпомагане на служителите се използват от компаниите за предоставяне на помощ и съдействие на техните служители не само на работното място, но за всякакви житейски ситуации.Тяхната цел е да осигурят подкрепа/подобряване на психическото и физическото благосъстояние на служителите, за да се повиши и поддържа производителността на самата компания. Това е едно деликатно балансиращо действие за работодателите: осигуряване благосъстоянието на служителите на разумна цена, разходите за привличане и задържане на таланти срещу останалите предизвикателствата за запазване на бизнес операциите.

В своето изложение Стивън Галиано посочи: „Стилът ни на живот оказва значително въздействие върху нашето здраве и благосъстояние. Последствията от ниските нива на задоволеност на служителите в организациите са: загуба на производителност между 10-25% поради депресия – втората по честота причина за намалена трудоспособност на работното място; в процентно съотношение минимум около 2 дни/месечно са отсъствията от работа; нивото на „Презентеизма”*3 е 2,3 дни/месечно (18% от работещото население признава Presenteeism). Тези данни изчислени в евро на година са следните: € 617 милиарда е себестойността на разходите за депресията в региона на ЕС, от които 83% са разходите, платени от работодателите и само 17% – от държавата (за здравеопазване и нетрудоспособност). Нашите програми са специално разработени, за да осигурят необходимата подкрепа и насоки на служителите, за да им помогнат да се справят с проблемите, които оказват неблагоприятно отражение върху тяхното здраве, благополучие и ефективност на работното място.”

Тези данни доказват, колко е важно да се инвестира в повишаване нивото на благосъстоянието на служителите. Въвеждането на програмите за подпомагане на служителите(EAP) в рамките на организацията съдейства за подобряване на психологическо състояние на служителите им и като цяло за повишаване благосъстоянието на работното място. Статистически е доказано, че вложените средства в подобни корпоративни програми оказват сериозно въздействие върху служителите като ги правят по-продуктивни и променят средата в цялост.

AXA ICAS International предоставя своите услуги в България, адаптирайки специализирани програми за служителите за свои големи глобални клиенти, които присъстват на българския пазар. Според Стивън Галиано като клиенти българските (местните) компании все още са резистентни към използването на подобен род услуги. За периода, в който са имплементирани програмите сред работещите в България, експертите на AXA ICAS International отчитат добри нива на желание за използване на услугите, близки до тези в ЕС – около 6-7% от служителите са позитивно настроени, както и фактът, че служителите от по-млада възрастова група са отворени да говорят за психологическото си състояние и да търсят помощ в тази насока. За съжаление в България много малко хора имат достъп до държавните заведения за психично здраве и не се предлагат безплатни консултации.

В контекста на събитието Емил Вучков, Изпълнителен директор на Застрахователно дружество „България“, сподели локалният опит и ползите за организациите от предоставяне на здравни придобивки на служителите, и подчерта значението на инвестициите в най-големия актив на всяка една компания – човешкият капитал. Според неотдавнашни проучвания, проведени от Застрахователно дружество „България”, на първо място с над 80% сред изискванията на служителите са здравните придобивки. Според данните 0,6% от националния БВП (около 533 милиона лева) са загубите през 2015 г. – това е сумата, на която се оценяват загубите на работодателите вследствие на намалена работоспособност заради непълноценни здравни грижи.

„Като застрахователна компания, ориентирана предимно към предоставяне на висококачествени здравни услуги в България, ние осъзнаваме нарастващото значение на здравните придобивки и благосъстоянието на служителите в дневния ред на компаниите.Невероятно е колко често мениджърисе оплакват, че най-добрите им служители напускат.Това наистина е фактор от критично значение за развитието на една компания и едно от малкото неща, които излизат скъпо и пагубно, поради изтичане на ключови служители.В унисон с нарастващите потребности на наши клиенти в тази сфера – корпоративни и малкии средни предприятия (МСП), през м.май 2016 ние стартирахме предлагането на международни здравни планове „Здраве без граници“в партньорство с AXA PPP healthcare – едно ново и модерно застрахователно решение, адаптирано за ключови служители, което предоставят на хората, работещи и живеещи в България, възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят”, сподели пред аудиторията Емил Вучков.

Двамата лектори се постараха да представят максимално широк спектър от интересни анализи, цифри и примери, свързани с предоставянето на релевантни решения и програми за корпоративни и индивидуални клиенти, както на глобално, така и на локално равнище, и да наблегнат на тези, пряко свързани с аспектите на управление на здравето и благосъстоянието на работното място.

Събитието продължи със стилен коктейл и дискусии относно намирането на успешният баланс и корпоративните политики, които биха могли да бъдат реализирани за намаляване отсъствия от работа и подобряване здравословното състояние и благосъстоянието на служителите на работното място.

  • *1 EAPEmployee Assistance Program
  • *2 Уелнес – състояние на физическо, емоционално и духовно здраве
  • *3 Презентеизъм – Служителят е на работното си място, но не е в състояние да изпълнява ефективно задълженията си

За Застрахователно дружество „България“

Застрахователно дружество „България“е специализирано в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.По данни на Комисията за финансов надзор за последните пет години, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ е един от лидерите в областта на здравното осигуряване и застраховане в България. През Май 2016 Застрахователно дружество „България“и AXA PPP healthcare официално обявиха началото на своето партньорство със стартирането на продажбите на международни здравни планове„Здраве без граници“. AXA PPP healthcare, е част от AXA Group, един от най-големите и опитни глобални доставчици на застрахователни услуги

За AXA ICAS International

AXA ICAS International е част от глобалната група AXA. АXA ICAS International предоставя високо ниво на обслужване чрез мрежа от международни офиси и стратегически партньори, които обхващат повече от 200 държави и територии. AXA ICAS International обслужва над 2000 компании в световен мащаб, от големи глобални корпорации до малки и средни предприятия, като обхваща чрез международната си мрежа над 4.5 милиона души и техните семейства в цял свят.

Bulgaria Insurance
Bulgaria Insurance

   

Bulgaria Insurance
Bulgaria Insurance

   

Bulgaria Insurance
Bulgaria Insurance

Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555